Rubriky
Politika Zprávy

2. zasedání Zastupitelstva města Děčín

Magistrát města Děčín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

2. zasedání Zastupitelstva města Děčín,

svolaného primátorem města panem Františkem Pelantem v souladu s § 92
odst. 1 a § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Velký sál Společenského domu Střelnice v Děčíně I
Datum a čas konání: 28. března 2013 od 15:00 hodin

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3) Roční monitorovací zpráva o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město, ke dni 31.12.2012
4) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na r. 2013
5) Odprodej obytných a nebytových domů
6) Ostatní majetkové záležitosti
7) Odprodej pozemků
8) Informace o činnostech orgánů města
9) Diskuse a závěr

František Pelant v.r.
primátor

Podle zákona o obcích je zasedání zastupitelstva města veřejné.