Rubriky
Zprávy

V sobotu bude na Folknářích omezena doprava

Objízdná trasa, vyjma městské hormadné dopravy, bude vedena po místní komunikaci na pozemku p.č. 619/1, k.ú. Folknáře. Po dobu uzavírky nebudou spoje městské hromadné autobusové dopravy obsluhované Dopravním podnikem města Děčína, a.s.na lince č. 12 Bělá – Folknáře, v obou směrech, zajíždět do stanic „Folknáře“ a „Folknářská“, tzn. ve směru Bělá – Folknáře bude linka autobusu končit ve stanici „U Hřbitova“ a až z té samé stanice bude vyjíždět spoj ve směru Folknáře – Bělá.

Zdroj: Magistrát města Děčín