Rubriky
Zprávy

Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín

Magistrát města Děčín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

1. zasedání Zastupitelstva města Děčín,

svolaného primátorem města panem Františkem Pelantem v souladu s § 92
odst. 1 a § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Velký sál Společenského domu Střelnice v Děčíně I
Datum a čas konání: 28. února 2013 od 15:00 hodin

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3) Odprodej obytných a nebytových domů
4) Ostatní majetkové záležitosti
5) Odprodej pozemků
6) Informace o činnostech orgánů města
7) Presentace strategie města
8) Diskuse a závěr

 

Podle zákona o obcích je zasedání zastupitelstva města veřejné.