Rubriky
Zprávy

Skalní věže v bývalém lomu na Stoliční hoře jsou nestabilní

kvadak_alesoNa základě dlouhodobého monitoringu skalních masivů byly zjištěny deformace (pohyby) skalní věže v bývalém lomu na Stoliční hoře. Hrozí nebezpečí zřícení bloků. Specializovaná firma vymezila možnou dopadovou plochu, která zasahuje až do lesoparku Kvádrberg. Oblast je v místě vyznačena výstražnou páskou se zákazem vstupu a s cedulemi upozorňujícími na možné nebezpečí. Žádáme občany, aby v zájmu bezpečnosti do vymezeného prostoru nevstupovali, a to až do odvolání.

Statutární město Děčín připravuje dočasné rozšíření monitoringu, včetně zvýšení četnosti měření v rizikové oblasti, na jehož základě bude rozhodnuto o dalším postupu (př. sanace). O dalším vývoji situace budeme průběžně informovat.

Zdroj: Magistrát města Děčín