Rubriky
Zprávy

Integrovaný plán rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město

Statutární město Děčín informuje všechny žadatele v prioritní ose 5. Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,

Podporovaná aktivita b) Regenerace bytových domů v Integrovaném operačním programu v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré Město o úpravě vyhlášené výzvy č. 2 ke dni 15.1.2013 v části – Ukončení příjmu žádostí. Nové termíny jsou následující:

1. Ukončení příjmu žádostí na městě Děčín u projektů v 5.2b) 10. 05. 2013 do 12:00 hod.
2. Nejzazší lhůta pro podání projektů na CRR 31. 07. 2013 do 12:00 hod.
3. Lhůta pro administraci projektů na CRR srpen – listopad 2013
4. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace listopad – prosinec 2013

Zdroj: Magistrát města Děčín