Rubriky
Zprávy

Integrovaný plán rozvojě města Děčín – sídliště Staré Město – vyčerpán finanční objem

Statutární město Děčín oznamuje, že ve Výzvě č. 2 pro předkládání projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město v současné době je již vyčerpán finanční objem alokovaných prostředků. Z tohoto důvodu není možné v rámci této výzvy předkládat žádosti o dotace v rámci podpory 5.2b), pro podporovanou aktivitu Regenerace bytových […]

Rubriky
Zprávy

Integrovaný plán rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město

Statutární město Děčín informuje všechny žadatele v prioritní ose 5. Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita b) Regenerace bytových domů v Integrovaném operačním programu v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré Město o úpravě vyhlášené výzvy č. 2 ke dni 15.1.2013 v části – Ukončení příjmu žádostí. […]

Rubriky
Zprávy

Realizace IPRM – Staré Město začala

Dne 24. 6. 2011 podalo město Děčín v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město (IPRM) dvě žádosti o dotace do Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita a) Revitalizace veřejných prostranství:   • 1. část revitalizace sídliště Děčín […]