Rubriky
Zprávy

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín

V souladu s § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění

s v o l á v á m

4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
na čtvrtek 26. dubna 2012 od 15,00 hodin,
které se bude konat ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

František P e l a n t, v. r.
primátor – Statutární město Děčín

Návrh programu:

1) Zahájení
2) Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3) Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Děčín – zóna Centrum, za rok 2011
4) Odprodej obytných a nebytových domů
5) Ostatní majetkové záležitosti
6) Odprodej pozemků
7) Informace o činnostech orgánů města
8) Diskuse a závěr

Podle zákona o obcích je zasedání zastupitelstva města veřejné.

Zdroj: mmdecin.cz – Alena Smutná