Rubriky
Firmy Zprávy

Teplárna v Děčíně soutěží o Projekt desetiletí

Na internetových stránkách Teplárenského sdružení České republiky bylo zahájeno hlasování veřejnosti v anketě o Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem. O titul se uchází také projekt Využití geotermální energie v Děčíně, konkrétně centrální zdroj tepla (CZT) na Benešovské ulici, který v roce 2002 prošel zásadní přestavbou.

Teplárenské sdružení České republiky vybralo ze 78 Projektů roku 2001 až 2010 finálovou desítku. Ta se uchází o přízeň veřejnosti na odkazu http://www.tscr.cz/data/projekt/hlas.php kde si můžete přečíst podrobnosti o nominovaných projektech, vybrat svého favorita a hlasovat pro něj. Hlasování bude ukončeno 31.3.2012. Hlasování je velmi jednoduché. Stačí si vybrat projekt, doplnit svůj e-mail a následně ze svého vyplněného e-mailu ještě potvrdit hlasování.

Podpořte projekt z Děčína!

Podstatou přestavby CZT na Benešovské ulici bylo, že původní zdroj na hnědé uhlí byl přestavěn na nový dvoupalivový, s využitím zemního plynu a tepelného potenciálu geotermální vody nacházející se pod městem Děčín.

Obyvatelům města Děčína přinesl tento projekt významné zlepšení životního prostředí v podobě zkvalitnění čistoty ovzduší na území města. Díky přestavbě CZT na Benešovské ulici bylo odstaveno několik blokových kotelen z pravobřežní části města Děčína využívajících hnědé uhlí nebo těžké topné oleje. Za téměř 10 let provozu CZT Benešovská došlo k snížení emisí CO2 o více než 500 tis. tun ve srovnání s předchozím spalováním hnědého uhlí a topných olejů. Emise ze spalování zemního plynu jsou pak vypouštěny ze 170 m vysokého komína, tedy tak vysoko, že z provozu teplárny nedochází k zátěži v přízemní koncentraci škodlivých látek na území města. Tuto situaci dobře ilustruje připojená fotografie rozptylu emisí z komínu CZT Benešovská nad úrovní inverze.

Odběratelům dálkového tepla z CZT Benešovská pak projekt přinesl modernizaci rozvodné soustavy a nové technologie v podobě objektových předávacích stanic instalovaných přímo v odběrných objektech a umožňujících regulaci dodávky tepelné energie dle jejich individuálních požadavků. O vítězi soutěže Projekt desetiletí nyní můžete rozhodnout i Vy.

Ing. Rostislav Brandejs
TERMO Děčín a.s.