Rubriky
Zprávy

Živé ploty na hřbitově Škrabky čekají úpravy

Živé ploty z thují na hřbitově Škrabky poškozují opěrnou zídku a pomníky. Město se proto rozhodlo provést zde několik zásahů.

Na hřbitově Škrabky byla provedena kontrola v části, kde je za pomníky živý plot z thují. Při kontrole bylo zjištěno, že živý plot kořenovým systémem a svou šířkou vytlačuje opěrnou zídku. Zídka začíná tlačit na pomníky a tím dochází k jejich poškozování. Oprava pomníků je znemožněna. Z tohoto důvodu bude celá řada za pomníky vykácena – 34 m². Po vykácení bude provedena nová výsadba buxusem, který se tak rychle nerozrůstá. Dále bylo kontrolou zjištěno, že živé ploty z tisu lemující hlavní schodiště znemožňují přístup k hrobovým místům, na schodišti jsou nebezpečné – hrozí úraz zakopnutím, poraněním. Z těchto důvodů bude přistoupeno k většímu zásahu do keřů.

Zdroj: Magistrát města Děčín