Rubriky
Zprávy

Vodu z bazénu využijí hasiči

Ve středu 1. 2. 2012 byl v Plaveckém areálu Děčín v Ploučnické ulici slavnostně předán do provozu zdroj požární vody pro jednotky požární ochrany, jehož vybudování ze svého rozpočtu hradilo statutární město Děčín. Přítomni byli: 1. náměstek primátora Pavel Sinko, 2. náměstkyně primátora Hana Cermonová a za HZS velitel stanice Děčín Jiří Hykl. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – Územní odbor Děčín při té příležitosti představil novou cisternovou automobilní stříkačku na podvozku Tatra 815-7 6×6.

Od listopadu loňského roku mají občané Děčína možnost v ulicích města vídat novou techniku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Stanice Děčín. Jedná se o velkoobjemovou cisternu na podvozku Tatra 815-7 6×6. Vozidlo bylo pořízeno z rozpočtu Ministerstva vnitra v rámci programu reprodukce požární techniky a jeho cena dosáhla 6 220 000 Kč. Celkem bylo v rámci zakázky dodáno pro Hasičský záchranný sbor České republiky 9 kusů této speciální techniky.

Důvodů, které vedly k zařazení vozidla právě na stanici Děčín je hned několik. Díky zvolenému typu podvozku je cisterna určena především pro zásahovou činnost ve složitých terénních podmínkách volné přírody, hustých lesních porostů a v kopcovitém profilu krajiny. Další předností vozidla je jeho nízká výška (2850 mm), kterou v Děčíně, městě viaduktů, velice oceníme. Díky regulaci tlaku vzduchu v pružinách všech polonáprav lze měnit světlou výšku vozidla i během jízdy a přizpůsobit se tak okamžitě podmínkám terénu. Konstrukce podvozku také umožňuje konstrukce brodění do výšky vodní hladiny 1200 mm.

Vozidlo je vybaveno širokou škálou technických prostředků a pro potřeby požárního zásahu veze ve svých nádržích 9000 litrů vody a 540 litrů pěnidla. V uplynulých dvou měsících si hasiči ze stanice Děčín osvojovali způsob jízdy s cisternou a její obsluhu. Po dokonalém zvládnutí všech těchto činností je nyní možné zařadit vozidlo do ostrého provozu a vyrazit s ním k zásahům.

por. Ing. Lukáš Marvan
komisař
tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje