Rubriky
Zprávy

Doplněk dokumentace záměru Plavební stupeň Děčín

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oznamuje zveřejnění informace o dopracované a doplněné dokumentaci vlivů (resp. doplněk dokumentace) záměru: „Plavební stupeň Děčín“ zařazeného v kategorii I podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.

Veřejnost má právo do dokumentace nahlížet na Magistrátu města Děčín (budova ul. 28. října 1155/2, Děčín I ) odbor životního prostředí, 2. patro, dveře č. 319, po dobu 15 kalendářních dnů

od 16. 2. 2012 do 1. 3. 2012

v úřední dny od 8,00 – 16,00 hod, v neúřední dny po telefonické domluvě (tel. 412 591 475).

Své písemné vyjádření k oznámení může každý zaslat na Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životního prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 – Vršovice nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce dotčeného územního samosprávného celku.

Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), kód záměru MZP102.

Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru životního prostředí

Zdroj: Magistrát města Děčín