Rubriky
Politika Zprávy

Volba pro město bouřlivě rokovala na výročním sněmu

Ve čtvrtek 19. 1. 2012 proběhl výroční sněm Volby pro město, na němž VPM rekapitulovala rok svého působení ve vedení města.

První část sněmu se věnovala prezentaci ročního působení zástupců VPM ve veřejných funkcích a naplňování volebního programu, kterým se zavázala obyvatelům Děčína. Členové VPM se shodli na několika významných úspěších, které buď sami přímo iniciovali a realizovali nebo byly společnou prací vládnoucí koalice vedení města:

– protikorupční opatření: směrnice zavádějící transparentní pravidla pro zadávání veřejných zakázek, jejich veřejný monitoring, zavedení systému elektronických aukcí
– zřízení Střediska městských služeb, významně šetřícího prostředky z městského rozpočtu a zároveň pomáhajícího nezaměstnaným a osobám v krizi
– záchrana děčínského gymnázia
– regulace hazardu v Děčíně
– úspěšné zvládnutí dosavadního průběhu problematického IPRM, včetně úprav náročného rozpočtu s maximálními úsporami, přinášejícími nové možnosti (např. zahrnutí rekonstrukce Domova pro seniory, atd.)
– zahájení programu odstraňování pohybových bariér pro zdravotně postižené na městských komunikacích
– radikální úspory v rozpočtu, ohroženém jak předraženými zakázkami a vícepracemi IPRM, tak výpadky ve výběru daní v příjmech města
– rozšíření kapacity mateřských škol
– efektivní pravidelná komunikace s občany a úspěšná snaha při řešení jejich potřeb
– zahájení spolupráce s vládní agenturou pro sociální začleňování, která pomůže městu nastavit systém práce se sociálně slabými a řešit tak prevenci problémů, které nyní hýbou šluknovským výběžkem
– realizace úspěšného přeshraničního projektu pracovně nazývaného „Vznášedlo“, díky němuž bude konečně zajištěna pomoc obyvatelům Dolního Žlebu v době povodní a krizových situací

Bouřlivá diskuse pak probíhala nad neúspěchy a problémy, které roční působení VPM provází: nepodařilo se zastavit projekt protipovodňové zdi na Mariánské louce a dokončit přípravu realizace zásadních systémových změn na radnici a koncepce rozvoje města. Jako velmi varující vnímá VPM především propad daňových příjmů a zhoršení ekonomických možností města, které se v důsledku promítají do zhoršení sociální situace většiny obyvatel, vyšší kriminality, stagnace místních firem a postupné likvidace občanských sdružení zajišťujících sociální služby.

Zmírnění těchto dopadů chce VPM dosáhnout především šetřením na straně provozu magistrátu, což si vyžádá systémové změny. Z toho důvodu si jako své priority pro rok 2012 zvolila koncepční řešení územního plánu a přípravu rozvoje města, nastavení úspor a posílení příjmové části městského rozpočtu, podporu sociální oblasti (terénní práce, komunitní plánování, koncepce rozvoje soc. služeb), přípravu sítě městských cyklostezek, regulaci dopravy a parkování, obnovu historické části Podmokel, a projekt liniové zeleně.

Řady VPM také rozšířili noví členové, kteří byli na sněmu jednomyslně přijati a budou přínosnou podporou pro další směřování a práci VPM: MUDr. Věra Pokorná, Michaela Andělová, Anička Masojídková, Filip Ušák a Anna Lehká.

Sněm Volby pro město také schválil připojení se k volebnímu hnutí PRO kraj, s nímž nás pojí společné hodnoty v problematice boje proti korupci a veřejných zakázek. Asi nejviditelněji ukázal potřebu přímé vazby na rozhodování kraje příklad slučování děčínského gymnázia. K tomuto tématu uspořádá VPM samostatnou tiskovou konferenci v úterý 24. 1. 2012.

Za VPM
Šárka Zimová Dostálová
Tel.: 604 626 222 nebo 733 735 940, e-mail: zimova.dostalova@seznam.cz