Rubriky
Zprávy

Do Děčína nepřizpůsobiví nemíří, šířené informace jsou mylné

I po zveřejnění článku s názvem Fakta o stěhování nepřizpůsobivých v děčínském městském zpravodaji se na webu města stále objevují dotazy či poznatky, které se údajného stěhování nepřizpůsobivých do města týkají. Jeden z posledních příspěvků popisuje situaci v lokalitě Děčína VI, kde podle pisatele k tomuto negativnímu jevu dochází.

Primátor města František Pelant pověřil Městskou policii Děčín, aby informace od občanů, které se budou možného sestěhovávání nepřizpůsobivých týkat, vždy ověřovala. „Stalo se tak i v případě Děčína VI. Hlídka městské policie na místě zjistila skutečný stav, hovořila s řadou obyvatel předmětného panelového domu i domů okolních a výsledek je stále stejný. K žádnému cílenému sestěhovávání nepřizpůsobivých nedochází. V Děčíně VI jde o běžnou migraci v rámci města. Do jednoho panelového domu se přestěhovalo pouze několik rodin z Boletic a jiných městských částí našeho města. Pokud se do Děčína stěhují lidé z jiných měst a obcí, jde vždy pouze o jednotlivé rodiny, nejde rozhodně o nijak masový jev,“ vysvětlil primátor. Dodal, že vedení města informace o údajném sestěhovávání nebere na lehkou váhu a snaží se vždy ověřovat, zda se zakládají na pravdě.
„Na místě je zmínit, že Děčín není jediným městem, ve kterém se šíří informace o masovém stěhování nepřizpůsobivých. Podobné signály máme i z mnoha jiných měst a obcí, ani tam ale nejde o informace potvrzené,“ upřesnil primátor.

Možnosti měst, jak cílenému sestěhovávání zabránit, jsou ale velmi omezené, opora v zákoně v tomto případě chybí. Přesto, pokud by existoval jasně potvrzený signál, bude město v rámci stávající legislativy vyvíjet na majitele objektů, které by mohly být cílem sestěhování nepřizpůsobivých občanů, maximální tlak, aby nedošlo k možnému narušení bezpečnosti a pořádku ve městě obecně.

Zdroj: Magistrát města Děčín