Rubriky
Zprávy

Vláda má v rukou dokument, jak se vypořádat se situací na Šluknovsku

Vláda minulý týden přijala Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na roky 2011 až 2015. „Poprvé nejde jen o obecný koncept, ale o soubor konkrétních opatření včetně toho, kdo by je měl dělat a jak je financovat,“ říká Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování, která za dokumentem stojí.

Je to vůbec první komplexní dokument, který nejen popisuje problémy sociálně vyloučených, ale především představuje zcela konkrétní kroky, jakými by se mělo postupovat, aby se situace v celém Česku zlepšila.

Může vaše strategie nějak okamžitě pomoci situaci ve Šluknovském výběžku?
Většina opatření je středně a dlouhodobých. Půjde to postupně. Některá by se ale měla do praxe uvést velmi rychle. Například speciální policejní tým pro potírání lichvy, který může pomoci místní policii se složitým rozkrýváním lichvářských praktik, které s problematikou lokalit, jako jsou na Šluknovsku, úzce souvisejí. Zajímavé může být i to, že školy hlavního vzdělávacího proudu budou moci rychle čerpat příspěvek na vzdělání dětí z vyloučených lokalit, takže ty nebudou muset končit v praktických a speciálních školách. Vzniknou také koordinační platformy policie, strážníků, úředníků, sociálních pracovníků, které budou schopny okamžitě a pregnantně reagovat na bezpečnostní rizika.

Strategii je třeba brát komplexně, řeší zaměstnání, bydlení, sociální služby, bezpečnost i vzdělávání. Přesto: které z opatření je teď pro Šluknovsko nejaktuálnější?
Hodně komplikovaná je situace s bydlením. Strategie definuje institut bytové nouze, sociální bydlení a jeho formy. Jednou z nich je bydlení tréninkové. Kdyby fungovalo, tak by na ubytovnách byli sociální pracovníci, kteří by pomáhali tamním lidem orientovat se v situaci a dostat je i na normální trh s byty. Zajímavé by to bylo i z pohledu sociální a rodinné politiky, protože Varnsdorf by měl nárok na 2 další pracovníky péče o děti, kteří by byli povinni provádět šetření v terénu a pracovali by přímo s problémovými rodinami.
Jak chcete přesvědčit ministerské úředníky, starosty a radnice, aby strategii uvedli do praxe?
Jde hlavně o systémová opatření, která mají realizovat jednotlivé resorty – ministerstva a tak dále. Nižší státní správa by je pak měla standardně přijmout. Jde o to, že se zaběhlý sociální systém zcela změní.

To zní hodně optimisticky.
Vláda strategii přijala, přijala usnesení, že ji ministerstva mají použít a aplikovat. Jde o konkrétní kroky, které je třeba uplatnit, a ministerstva se zavázala, že na ně vyčlení peníze.
Dosud se o takových krocích vždy jen mluvilo. Staly se události v litvínovském Janově v roce 2008 a moc se toho nezměnilo.

Bude to teď jinak?
Tehdy vzešel požadavek na vznik strategie. Před rokem a čtvrt zmocněnec Michael Kocáb představil východiska boje se sociálním vyloučením. To ale vládě nestačilo a zadala nám přijít s akčním plánem na řešení této problematiky. Teď tu takový je. Janov tedy situaci změnil.

Zpět ke Šluknovsku. Vaše agentura tam má příští rok skončit. Je šance, že tam budete dál působit?
Ač se to nezdá, situace v Rumburku a okolí není nejvyhrocenější v republice. Shodou okolností tam došlo k jednomu individuálnímu trestnému činu, který odstartoval další věci. To ale mohlo nastat na padesáti, možná na stovce dalších míst Česka. Pokud tam bude fungovat slušná sociální práce, podpoří se projekty zaměstnanosti a začne se pracovat s lidmi na ubytovnách, měla by prevence zabrat.

Ondřej Černý MF DNES

Zdroj: http://usti.idnes.cz/clanek.aspx?c=A110926_1658043_usti-zpravy_kol