Rubriky
Zprávy

Poslední letošní brigáda na Dolském mlýně

Jetřichovice, 17. 9. 2011 – Na poslední letošní brigádě na Dolském mlýně se sešlo 24 brigádníků. Řady „mlynářů“ rozšířily posily z děčínského skautského oddílu STOPA a občanského sdružení Castrum z hradu Orlík u Humpolce.

Práce na konzervaci zdiva stáje pokročily ke střední příčce objektu. Tato část stěny byla nejohroženějším místem čelní fasády. V minulosti odtud zmizelo dveřní ostění, které svazovalo zdivo, neprovázané s vnitřní kamennou příčkou. Tak vznikl nestabilní „viklan“, který se mohl kdykoliv zřítit. Horní část zdiva bylo nutné rozebrat a nyní se začala nazdívat zpátky. Pokračovalo se i ve spárování čelní fasády od vchodu k rohu u bývalé stodůlky. Za stájí u skály, kudy vede úzký průchod za dům, se začalo s odvozem zeminy; mezi vytříděnými odpadky se podařilo objevit torzo železných kamen. Část brigádníků budovala další úsek povalové cesty. Rovněž byla odklizena zemina u nároží stáje v sousedství skalního sklípku. Zde se podařilo nalézt nepoškozený smelek (omletý starý žernov), který byl přeosazen do prázdné plochy dlažby zadního průchodu. Rumiště hotelu bylo očištěno od náletové vegetace, pramen u náhonu byl vyčištěn, odvozily se naplaveniny od sklípku u náhonu a pokročilo se s dlážděním rigolu u stodůlky.

Dvojici „skalních“ brigádníků (pánům Richardu Jaurichovi a Falku Richterovi z Drážďan) se podařilo velmi citlivě prozdít vypadané zdivo v roznášecím oblouku nad prostupem ze šalandy do mlýnice. Nejen oni dva si však zaslouží uznání. To patří všem, kteří i v letošním roce opět neváhali obětovat pro budoucnost Dolského mlýna své volno, a kola či batohy vyměnit za kolečka, krumpáče a zednické lžíce.

Děkujeme!

Zdroj: www.npcs.cz