Rubriky
Zprávy

Sokoli v Českém Švýcarsku vyvedli rekordní počet mláďat

Mládě sokola stěhovavého na hnízdě

České Švýcarsko, 31. 8. 2011 – Rekordní počet 21 mláďat vyvedli letos sokoli stěhovaví v širší oblasti Českého Švýcarska, tedy na území národního parku České Švýcarsko a přilehlé chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Sokoli obsadili deset teritorií, čímž téměř naplnili kapacitu území. Sedm hnízdění bylo úspěšných, dvě patrně z přirozených příčin neúspěšná, jeden pár ještě zřejmě nedosáhl pohlavní zralosti.

“Hnízdění měla šanci na úspěch také díky dočasným uzavírkám hnízdních lokalit. Toto opatření chrání hnízdící ptáky před rušením ze strany člověka v době, kdy jsou obzvláště citliví. I zdánlivě drobné vyrušení může mít fatální následky v podobě zastydlých vajec nebo mláďat uhynulých hlady,” říká Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko, a dodává: “Velice nás těší, že lidé dočasné uzavírky respektují, a tím vydatně pomáhají ochraně vzácných ptačích druhů.”

Sokol stěhovavý je v Českosaském Švýcarsku reintrodukovaným druhem, tedy druhem, kterého člověk svou činností v sedmdesátých letech minulého století nejprve vyhubil, a po několika desetiletích přistoupil k nápravě této chyby opětovným vypouštěním sokolů do volné přírody. Díky intenzivní spolupráci správ NP České a Saské Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, ale také Českého horolezeckého svazu v oblasti ochrany a monitoringu sokolů je reintrodukční program úspěšný a České Švýcarsko má největší populaci sokolů stěhovavých v České republice.

Tato populace je také základem pro další šíření druhu nejen v České republice, ale také za jejími hranicemi. Díky kroužkování některých mláďat na hnízdech má správa parku poznatky o hnízdění sokolů z Českého Švýcarska například v polských Górach Stolowych, v Žitavských horách v Sasku, ale také ze severu Itálie.

“Reintrodukční programy patří spolu s potlačováním agresivně se šířících druhů ke stěžejním úkolům naší ochrany přírody,” míní ředitel Správy NP České Švýcarsko Pavel Benda, a dodává, že v případě sokolů stěhovavých probíhá reintrodukce mimořádně slibně. Správa parku proto pracuje a spolupracuje také na dalších reintrodukčních programech, případně je pro budoucnost připravuje. To je případ probíhajících snah o návrat lososa obecného a střevle potoční, či připravovaných programů pro tetřeva hlušce nebo jeřábka lesního. Z rostlinné říše se pak především jedná o jedli bělokorou, ale třeba také o třešeň ptačí.

Zdroj: www.npcs.cz
Foto: Václav Sojka