Rubriky
Zprávy

Díky elektronické aukci má město levnější telekomunikační služby

Zaměstnanci magistrátu a příspěvkových organizací města budou moci z mobilních telefonů volat mnohem levněji, než tomu bylo doposud. Díky elektronické aukci na veřejnou zakázku, kterou město vyzkoušelo poprvé, ušetří téměř dva miliony korun měsíčně.

Zájemci o zakázku „Poskytování hlasových a datových služeb mobilního operátora“ pro město Děčín a jeho příspěvkové organizace soutěžili on-line přes webový portál.

„K této formě zadání zakázky nás vedla především snaha ušetřit peníze a výběrové řízení udělat co nejprůhlednější, což se nám nakonec podařilo,“ řekl primátor města František Pelant.

Elektronickou aukci město realizovalo v červenci. Veškerá komunikace mezi zadavatelem veřejné zakázky a uchazečem probíhala prostřednictvím elektronického nástroje. Po obdržení nabídek a jejich kladném posouzení hodnotící komisí postupili uchazeči do dalšího kola, kde proběhla samotná aukce. Jednotliví účastníci v on-line aukci bojovali se soupeři tak, že okamžitě reagovali na nabídkovou cenu svého protihráči a postupně svou cenu snižovali. Po napínavém boji město v e-aukci skončilo s měsíční úsporou na telekomunikačních službách přes 1,8 mil. Kč. „Z původní částky 2 472 250 Kč jsme se dostali na částku 661 000 Kč, čímž se náklady snížily o 73 % oproti původní hodnotě, která do aukce vstupovala. Díky této aukci město získalo velice výhodné podmínky na volání a datové přenosy z mobilních telefonů,“ popsal výsledek aukce primátor.
 

Výhodou elektronického systému je jednodušší a transparentnější přístup k zakázkám na straně dodavatelů a úspory pro zadavatele. Mimo jiné dochází ke snížení administrativní náročnosti realizace veřejných zakázek a hospodárnějšímu vynakládání veřejných prostředků. „Využití elektronické aukce je skvělý způsob, jak dosáhnou na nejnižší cenu na trhu, proto chceme v elektronickém zadávání veřejných pokračovat. Postupně se budeme snažit i o to, aby tento způsob využívaly i naše příspěvkové organizace,“ doplnil primátor.

Zdroj: Magistrát města Děčín