Rubriky
Kultura Zprávy

Nová výstava na zámku

Společný projekt zámků Weesenstein a Děčín pokračuje další výstavou. Společný projekt zámků Weesenstein a Děčín pokračuje další výstavou. Po historických expozicích tentokrát přichází na řadu společný projekt současných umělců z obou zemí. 

Projekt Hranice vznikl u příležitosti 550 let od podepsání Chebské smlouvy, která roku 1459 stanovila přesný průběh hranice mezi českými zeměmi a Saskem. Financován je z prostředků EU v rámci programu Cíl 3/Ziel 3. Během jednotlivých vzájemně se doplňujících výstav na obou objektech byla již prozkoumána řada témat – vznik vzájemné hranice a její fungování na poli hospodářském, obchodním či církevním. Zajímavé aspekty vzájemného přeshraničního kulturního ovlivňování bylo možné porovnat na sérii obrazů z původních zámeckých sbírek. Téma hranice ovšem zdaleka nemusí být omezeno pouze na historii a vztahy dvou sousedních států. Samotné téma je mnohem širší a pokrývá mnohem větší oblast každodenního života. Tuto skutečnost se pokusila reflektovat závěrečná část projektu. Na každé straně bylo osloveno deset současných umělců, aby se sami svým osobitým způsobem vypořádali s tématem hranice. Výsledkem je pestrá směsice různých přístupů a uměleckých stylů. Zahrnuje klasické obrazy, projekce, sochy ze skla, dřeva či kovu a další umělecké objekty. České umělce vybrala a oslovila ředitelka pražské galerie Via Art Radka Freislebenová. Autorem německé části je drážďanská kunsthistorička Karin Weberová. Východisko celkové koncepce výstavy vysvětluje takto: „Celý náš život je vlastně určován hranicemi: hranice mezi Já a Ty, mezi vnějším a vnitřním, mezi individuem a společností, snem a realitou, životem a smrtí, mládím a stářím, vzdáleností a blízkostí, fikcí a pravdou.“
 
V první fázi byla výstava umístěna v historické expozici zámku Weesenstein. Soudobé umění se tak střetávalo s historickými prostory, které postupně vznikaly již od středověku. Podobně tomu bude také na děčínském zámku. „Rozhodli jsme se prezentovat tento umělecký projekt v prostorech, které běžně tvoří součást druhého návštěvnického okruhu, tedy v zámecké konírně, či přesněji řečeno v navazujícím bytu podkoního a také částečně v sala terreně a grotě pod glorietem v Růžové zahradě,“ říká ředitelka zámku Iveta Krupičková.
Výstava Hranice (a sny) bude zahájena vernisáží dne 20. září od 18 hodin a potrvá do 6. listopadu 2011.
 
[FŠ, MV]
Zdroj: www.zamekdecin.cz