Rubriky
Zprávy

Informace o zadaných veřejných zakázkách za I.pololetí 2011

Předkládaná informace monitoruje veřejné zakázky zadané statutárním městem Děčín a jeho příspěvkovými organizacemi za I. pololetí 2011 podle Směrnice statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města (dále jen „Směrnice“).

Tato Směrnice byla pro zadavatele statutárního města Děčín závazná od 1. 2. 2011 a pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Děčín od 1. 4. 2011. V seznamu veřejných zakázek jsou informace o všech výběrových řízeních za první polovinu letošního roku.  

Zadané veřejné zakázky jsou strukturovány do pěti tabulek. V tabulce č. 1 (zakázky do 50 000,- Kč) je vzhledem k jejich velkému počtu  uveden přehled  těchto zakázek v souhrnném hodnotovém vyjádření a jejich celkový počet podle jednotlivých zadavatelů. V tabulkách č. 2 – 5 jsou již uvedeny jednotlivě zadané veřejné zakázky rozdělené do hodnotových skupin podle jednotlivých zadavatelů. 

Zdroj: Magistrát města Děčín