Rubriky
Zprávy

Město rozšířilo kapacitu mateřských škol

Díky změnám, které navrhli ředitelé škol, došlo k rozšíření kapacity Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova. Nově tedy vzniknou místa pro děti předškolního věku.

Přesunem školní družiny a odloučeného pracoviště domu dětí a mládeže získala Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova prostory a tím rozšířila svou kapacitu o další místa. „Je to první krok, který jsme učinili k navýšení kapacity mateřských škol. Stále však hledáme další varianty řešení, tak abychom mohli uspokojit všechny rodiče dětí předškolního věku, “ řekl František Pelant, primátor města. Tyto změny si vyžádaly určité zásahy do provozů některých institucí. „ Základní škola Na Stráni by byla nucena snížit kapacitu školní družiny o 40 dětí. Přesunutím družiny do objektu DDM Klostermannova mohla být kapacita družiny základní školy zachována,“ doplnil primátor města. Ke změně v užívání došlo také v budově Vzdělávacího střediska Městské knihovny v Divišově ulici. Nově budou prostory využívány pro zájmové vzdělávání domu dětí a mládeže. Rozšíření kapacity mateřské školy, zachování míst školní družiny a rozšíření prostor domu dětí a mládeže si vyžádalo částku zhruba 2,5 miliony korun. Zápis pro obsazení nově vzniklých míst bude v úterý 20. září 2011 v době od 14 hodin do 17 hodin v Mateřské škole Děčín VI, Klostermannova 1474/11.

Připravila:
Markéta Lakomá
kancelář primátora,
tisková mluvčí 
 

Zdroj: Magistrát města Děčín