Rubriky
Zprávy

Do nové budovy magistrátu v ulici 28. Října se stěhují další agendy

Stěhování odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu proběhne v druhé polovině září v neúředních dnech a o víkendu. V uvedených termínech budou pracoviště odboru uzavřena.

15. – 18. 9. 2011 – oddělení obecní živnostenský úřad a úsek přestupků, které spadá pod oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend

22. – 25. 9. 2011 – úsek dopravně správních agend, které spadá pod oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend

Zdroj: Magistrát města Děčín