Rubriky
Zprávy

Opravuje se Čajový pavilon

Paralelně s rekonstrukcí jižních zahrad začaly práce na obnově jedné z menších staveb zámeckého areálu, tzv. Čajového pavilonu.

Tento drobný barokní altán měl být původně zrekonstruován v rámci projektu revitalizace jižních zahrad. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků ovšem byl již v první fázi vyřazen. Protože hrozilo, že by v opraveném areálu stála chátrající budova, podala správa zámku žádost o dotaci na krajský úřad, ze kterého nakonec získala částku 314 000 Kč. „Tyto prostředky samozřejmě nevystačí na opravu celé stavby, proto dojde v první fázi především k obnově průčelní fasády,“ říká ředitelka zámku Iveta Krupičková.
 
Čajový nebo též čínský pavilon vznikl v letech 1736–1737 jako centrální stavba nově budované zahrady na jižní straně zámeckého svahu. Jako letohrádek ovšem sloužil relativně krátce, neboť v 19. století původní okrasnou zahradu nahradily skleníky s exotickými rostlinami. Barokní altán začal poměrně prozaicky sloužit jako skladiště nářadí a později dokonce i jako obydlí zahradnických pomocníků. K jeho rehabilitaci došlo až počátkem 20. století. Ne však nadlouho. Pobyt armád se na vnějším vzhledu Čajového pavilonu velmi podepsal. „Vojáci měli pro jeho krásu pramalé pochopení a postupně ho využívali jako skladiště pohonných hmot a opravárenskou dílnu. Pro své potřeby interiér stavby rozdělili několika příčkami, výrazně zmenšili vstupní otvor a nahradili původní dveře nevzhlednými plechovými vraty,“ vysvětluje Krupičková.
 
Rekonstrukce Čajového pavilonu probíhá postupně. Již v roce 1998 byla opravena střecha a zrestaurována čtveřice pískovcových soch, představujících alegorie Jitra, Poledne, Večera a Noci. V letošním roce dojde k vybourání vojenských příček a obnově fasády. Zvláštní péči vyžadují především kamenické prvky z dílny sochaře Antona Löflera – dvojice ženských bust, květinové vázy a hlavice pilastrů. Restaurátorský průzkum, provedený před začátkem prací, odhalil jen několik fragmentů původní barokní barevnosti. Proto se fasáda Čajového pavilonu vrátí do jednoduší jednobarevné podoby, kterou získala v 19. století. „Milovníci baroka přesto nemusí truchlit.
 
Již od roku 2009 víme, že v interiéru je pod novodobými nátěry zachována původní fresková výmalba od malíře Zachariase Zimmera z doby vzniku celé stavby. Doufejme, že se někdy v budoucnu podaří získat prostředky na její odkrytí a zrestaurování. Čajový pavilon se tak stane skutečnou ozdobou zámeckých zahrad podobně jako sala terrena na druhé straně zámecké skály,“ dodává Krupičková. 
 
[FŠ, MV]
Zdroj: www.zamekdecin.cz
Foto: Zámek Děčín