Rubriky
Zprávy

Útulek zhodnotil svou činnost

Děčínský městský útulek zhodnotil svou činnost za rok 2010. Za uplynulý rok přijal 943 zvířat, což je o 97 více než v roce 2009. Původním vlastníkům bylo vráceno celkem 280 nalezených psů. V roce 2010 také útulek oslavil 10 let od svého vzniku. Za tuto dobu prošlo útulkem 7.476 zvířat. Nový domov se podařilo najít 3.895 zvířatům, majitelům se vrátilo 2.115 zvířat. V rámci kastračního programu bylo zpět do původního teritoria ve spolupráci s krmiči vráceno 486 koček.

Městský útulek pro opuštěná a toulavá zvířata v Děčíně přijal v roce 2011 o téměř 100 zvířat více, než oproti předešlému roku. „Nejvíce zvířat bylo do útulku přijato v srpnu. Příjem zvířat za tento měsíc překonal loňský rekord v měsíčním příjmu počtu zvířat za celou dobu provozu útulku. Bohužel narůstající trend poukazuje na smutnou realitu lehkomyslného vztahu člověk a zvíře. Svědčí to o zanedbávání povinnosti zabezpečení zvířete proti úniku, odkládání zvířat do útulku např. z důvodu staří, nemoci, omrzení, podcenění výchovy a náročnosti chovu. Zvýšil se také počet zvířat, která dali majitelé k adopci z důvodů finančních potíží,“ popisuje důvody nárůstu počtu zvířat umístěných v útulku Naděžda Moučková z odboru životního prostředí. Kromě psů a koček prochází útulkem i jiná zvířata, loni to byli například kalous ušatý, 2 morčata, potkan, ovce, korela, 4 fretky, 3 poštolky, koza nebo kanár. Původním vlastníkům bylo vráceno celkem 280 nalezených psů. „Návratnost psů z našeho zařízení původním majitelům, dle informací dostupných na webech a jinde, je ve srovnání s jinými útulky nejvyšší v celé republice,“ doplnila Naděžda Moučková.

Provoz útulku je zabezpečen z rozpočtu statutárního města Děčín a ze získaných finančních a věcných sponzorských darů. Po orientačním odečtu nákladů vrácených do příjmu statutárního města zůstává část provozu finančně městem kryta. Provozní náklady v roce 2010 vzrostly a dělaly celkem 2.813.134 Kč. Ke znatelnému nárůstu došlo u položky veterinární péče, kde bylo v rámci programu virtuálních adopcí provedeno několik nadstandardních zákroků na specializovaném pracovišti v Mimoni. Zároveň vzrostl počet kastrací zvířat (jak koček, tak psů) a souvisí to i nárůstem zvířat oproti roku 2009 o téměř 100 jedinců. V roce 2010 útulek přijal cca 487 darů ve výši 354.517 Kč. Kromě zajištění a péče o nalezená zvířata má útulek mnoho dalších aktivit. Mezi ně patří například virtuální adopce, poradenská a informační služba, půjčování psů, besedy, výchovný a výcvikový program, útulek se účastní nejrůznějších akcí, kde propaguje svou činnost.

Stávající zařízení disponuje hlavní provozní budovou, budovou poradensko-informačního centra a 2 venkovními zateplenými zděnými sklady na krmivo a materiál na výstelku bud pro chladné období. K dispozici pro umístění psů je 33 prostorných venkovních kotců se zateplenými boudami a dřevěnými podlážkami. Jeden venkovní kotec s oploceným přírodním výběhem je upraven jako ubikace pro kočky. V zázemí provozní budovy slouží 2 speciálně upravené místnosti jako porodny či místnosti pro umístění zvířat po chirurgických zákrocích nebo jako karanténní místnosti pro přijaté kočky v kastračním programu, dále 1 místnost se 4 kotci pro umístění koček, kvalitně vybavená veterinární ošetřovna, přípravna krmiva, přijímací kancelář a 2 menší příruční sklady na krmivo, výstroj a dezinfekční prostředky. Pro pohybovou aktivitu a práci se psy (převýchovy, povahové testy) jsou vybudovány 2 velké oplocené přírodní výběhy.

Součástí rozlehlého areálu je také výcviková plocha s budovou, která slouží jako zázemí nejen pro útulkáře, ale i veřejnost, pro kterou útulek pořádá kurzy výcviku základní poslušnosti psů. S kompletní výroční zprávou je možné seznámit na stránkách útulku www.utulek-decin.estranky.cz.