Rubriky
Zprávy

Opravy silnice na Chlum jsou v nejsložitější fázi

Opravy komunikace na Chlum se blíží do jejich technologicky nejsložitější části. Jedná se o úsek strmé opěrné zdi a přilehlého koryta potoka těsně nad nově rekonstruovaným mostem. Vzhledem k výšce a svažitosti terénu bude možné při opravách odkrývat pouze zhruba 5 m úseky zdi. Práce budou probíhat v měsíci květnu a červnu. Prosíme tedy občany o shovívavost s případným nepohodlím, vzniklým stavbou.

Zdroj: Magistrát města Děčín