Rubriky
Zprávy

Nový územní plán města Děčín – VÝZVA

Nový územní plán města Děčín – VÝZVA

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořizuje statutární město Děčín nový územní plán na celé správní území. Tento záměr byl schválen zastupitelstvem města.

Správní území obce Děčín zahrnuje tato katastrální území:

Bělá u Děčína, Boletice nad Labem, Březiny u Děčína, Bynov, Děčín, Děčín – Staré Město, Dolní Žleb, Folknáře, Horní Oldřichov, Hoštice nad Labem, Chlum u Děčína, Chrochvice, Krásný Studenec, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Loubí u Děčína, Maxičky, Nebočady, Podmokly, Prostřední Žleb, Velká Veleň, Vilsnice.

V souvislosti s pořízením nového územního plánu města Děčín mohou občané města nebo fyzické či právnické osoby, mající vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území města v termínu do 15. 7. 2011 uplatnit návrhy na změnu funkčního využití těchto pozemků nebo staveb.

Návrhy musí obsahovat:

  • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele)
  • údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (snímek katastrální mapy)
  • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele
  • důvody na provedení změny v území

Návrhy je možné zasílat poštou, elektronicky nebo osobně podat do podatelny Magistrátu města Děčín na adresu:

Magistrát města Děčín

Odbor stavební úřad

oddělení Úřad územního plánování

Mírové náměstí 1175/5

405 38 Děčín IV

stavebni@mmdecin.cz

Bližší informace je možné získat u Ing. Aleny Singolové – vedoucí oddělení Úřad územního plánování – tel. 412 591 333, e-mail: alena.singolova@mmdecin.cz.

Uplatněné návrhy budou posouzeny a v případě splnění požadovaných náležitostí zařazeny do projednávání územního plánu.

Požadavky na změny územního plánu, podané před zveřejněním této výzvy, jsou již na Úřadu územního plánování evidovány a budou do projednávání zařazeny.

Zdroj: Magistrát města Děčín