Rubriky
Zprávy

Křesťanská základní škola Nativity

Křesťanská základní škola Nativity již funguje tři roky, v září opět rozšíří svoje řady o jednu šestou třídu. Škola je určena dětem, které z různých důvodů potřebují nebo preferují menší třídní kolektiv a zároveň mají potenciál studovat na střední škole.

Podle rodičů dosavadních žáků školy je výuka o trochu náročnější, než na běžných základních školách, učitelům jde o skutečnou přípravu na střední školu. Zároveň je zde však poskytnuta nadstandardní péče dětem, které trpí nějakou formou Dys-poruchy, ADHD nebo jiným zdravotním či sociálním problémem. Vzhledem k malému počtu žáků ve třídě (12 – 13) je pro učitele daleko snazší věnovat každému žáku větší pozornost. Nadprůměrné výsledky nedávných SCIO testů  jsou důkazem kvality.

Menší kolektiv také umožňuje navázat užší vztahy. Ve škole je příjemné mezilidské klima, důsledně se dbá na dodržování etických zásad a slušného chování. Výchovné problémy jsou řešeny důsledně a včas, veliký důraz je kladen na prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti. Škola se stále častěji stává útočištěm dětí, které se ve svém životě setkaly se šikanou.

Zájemce, kteří půjdou v září do šesté třídy, je možné přihlásit na webových stránkách školy www.nativity.cz.