Rubriky
Turisti Zprávy

Jarní přírodou Děčínska

Na tuto sobotu jsem pro Vás připravil vyhlídkový výlet svěží jarní přírodou. Půldenní procházku na okrajích labského kaňonu kousek za Děčínem zvládnou i rodiny s dětmi.

Výchozím místem bude obec Bynovec, kam nás pohodlně dopraví linkový autobus. Naproti autobusové zastávce se napojíme na zeleně značenou cestu, která nás vyvede rozkvetlou alejí za humna obce. Za dobré viditelnosti jsou odtud vidět pískovcové skály Českého i Saského Švýcarska, Lužické hory a část Českého Středohoří (cca. 1km).

Poté, co se ponoříme do voňavého borového lesa, narazíme na křížení zelené a červené turistické trasy. Dále sledujeme červené turistické značení s cílem „Růžová vyhlídka“ odtud vzdálená cca. 1.6 km. Výhledy odsud jsou úchvatné. Zde pochopíme jedinečnost a velikost labského kaňonu. V roce 2010 byl pravý břeh tohoto kaňonu vyhlášen Národní přírodní rezervací Kaňon Labe. Důvodem je jedinečná geomorfologie území, na které se vážou vzácné a nebo již ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Odtud pokračujeme po červené přes další vyhlídkový bod s názvem Spálenisko k místnímu hřbitovu na okraji obce Ludvíkovice.  Pečlivě upravené místo, které stojí za setrvání. Staré náhrobní desky s německými jmény sousedí s těmi novějšími – českými.  Okrasné dřeviny, lavičky, pokoj a mír uprostřed lesního zátiší.

V nohách již máme 4,5 kilometru. Od hřbitova se skoulíme do rokle Loubského potoku, projdeme nezajímavým místem, okrajovou čtvrtí Děčína, abychom stále po červené vystoupali na masiv Stoliční hory, kterému „Děčíňák“ neřekne jinak než „Kvádrberk“ od německého názvu Quaderberg. Nesmíme vynechat vyhlídku Labská stráž s kamenným altánkem, který zde na konci 19. stol. vystavěl děčínský okrašlovací spolek, abychom doputovali na další vyhlídkové místo Císařská vyhlídka s nádherným výhledem na Děčín. Stával zde dřevěný srub s kioskem, kamenný hostinec a okolí bylo upraveným výletním lesoparkem. Vlastně už zase je, protože ZŠ Miroslava Tyrše ve spolupráci s městem Děčín lesní park v roce 2009 vyčistili, upravili a vytyčili zde novou Naučnou stezku pod Kvádrberkem. A to už jsme na konci našeho půldenního putování jarní přírodou Děčínska.

Celkem jsme zdolali 8,5 kilometrů s mírným převýšením a trvalo nám to kolem třech hodin včetně „kochání se“ na všech těch vyhlídkách. Dopravní podnik města Děčína nás do Bynovce dopravil linkou č. 423 v časech 8:47h / 12:32h / 15:47h z autobusového nádraží a my si nezapomněli s sebou vzít něco k jídlu a pití.

Krásné zážitky v krajině tajemství.

Jiří Šťastný, certifikovaný průvodce, České Švýcarsko, o.p.s.