Rubriky
Zprávy

Události MP Děčín

Dne 27.4.2011 v 20.15 hod. zjistila hlídka MP v DC22 vrak vozidla Opel Corsa, který je odstaven na travnaté ploše, čímž tvoří zábor veřejného prostranství. Hlídka kontaktovala majitele vozu, se kterým přestupek vyřešila na místě uložením blokové pokuty. Zároveň majiteli uložila povinnost vrak odstranit, což bude na konci týdne hlídkou MP prověřeno.

Dne 27.4.2011 ve 2.40 hod. oznámil občan přítomnost muže před restaurací v DC2, který vyhrožoval servírce, potom se popral s nějakými muži a nyní čeká na servírku před restaurací. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že před restaurací čeká sedmadvacetiletý muž. Hlídka jej po prověření všech skutečností z místa vykázala a dohlédla na jeho odchod do místa bydliště.

Dne 27.4.2011 v 00.30 hod. oznámila obsluha restaurace v DC1 hosta neplatiče. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že šestatřicetiletý muž zkonzumoval nápoje v hodnotě cca 60,- Kč a odmítal útratu uhradit. Po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti byla totožnost hosta předána obsluze baru s poučením, jak ve věci dále postupovat.

Dne 23.4.2011 ve 23.50 hod. si všimla obsluha kamerového systému MP v DC4 osoby, která zašla za kostel a delší dobu nevycházela. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že za kostelem jsou rozložené matrace a na nich se nacházejí dvě osoby. Jednalo se o dvojici bezdomovců ve věku šedesát jedna a čtyřicet šest let. Hlídka osoby z místa vykázala a místo bylo uvedeno do původního stavu. Záležitost byla hlídkou vyřešena domluvou.

Dne 23.4.2011 v 19.18 hod. oznámil občan, že v DC2 v ul. Kamenická se nacházejí tři mladíci, kteří popíjejí alkohol. Následně na linku 156 volalo několik občanů, že tři mladící jdou ul. Riegrova směrem k lesoparku, popíjejí alkohol a kopou do popelnic. Na místo byla vyslána hlídka MP, která mladíky odpovídající popisu zastihla v lesoparku. Jednalo se o trojici ve věku osmnáct až dvacet jedna let. Požívání alkoholu na veřejnosti a znečišťování veřejného prostranství vyřešila hlídka MP uložením blokových pokut. Nepořádek po sobě mladíci pod dohledem hlídky MP uklidili.

Dne 22.4.2011 v 20.10 hod. oznámila žena, že nějaký opilý muž vyhazuje věci z kontejneru v ul. Žerotínova v DC3 a napadá kolemjdoucí občany. Hlídka MP na místě kontaktovala opilého pětapadesátiletého bezdomovce, kterého z místa vykázala.

Dne 20.4.2011 ve 22.30 hod. zaznamenala obsluha kamerového systému MP ženu, která začala lézt na pravý mostní oblouk Tyršova mostu v DC4. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP. Mezitím žena celý mostní oblouk přelezla a seskočila na silnici, kde ji hlídka zadržela a zjistila její totožnost, Jednalo se o dvacetiletou ženu z Jílového. Přestupek řešila hlídka na místě uložením blokové pokuty.

Dne 20.4.2011 v 9.30 hod. zjistil strážník MP tři záškoláky v DC1 na Zámeckém náměstí. Jednalo se o děti ve věku osm a devět let. Dle pokynů oddělení sociálně – právní ochrany dětí Magistrátu města Děčín hlídka MP převezla záškoláky do škol. Hlídkou byl o události sepsán úřední záznam pro podezření ze spáchání přestupku na úseku školství a výchovy mládeže, záležitost bude řešit příslušný odbor magistrátu.

Zdroj: MP Děčín