Rubriky
Zprávy

Čištění ulic začne v dubnu

Město každoročně připravuje velké blokové čištění komunikací po zimě. Občané budou o termínech čištění jednotlivých ulic informováni včas, tak aby měli možnost zaparkovat svá auta na jiná místa a nebránili tak v prováděném úklidu. V dubnu začnou také opravy na komunikacích, chodnících a ostatním majetku města.

Úklid města začne v dubnu. Město provádí každoročně v jarních měsících úklid na komunikacích a chodnících, které jsou ve vlastnictví města. V tomto období jsou ulice nejvíce znečištěné a je potřeba uklidit prach a zbytky po zimní údržbě. Čištění probíhá vždy v etapách. Ulice, které budou blokově čištěny, budou označeny v souladu se zákonem dostatečně včas, tak aby si majitelé aut, kteří parkují v daných ulicích, zajistili parkovaní jinde. Termíny čištění ulic najdou občané na internetových stránkách města a ve Zpravodaji. Pravidelně budou také informace o čištění jednotlivých ulic rozesílány pomocí služby sms info.

„Věříme, že díky včasné informovanosti, občané svá auta na nezbytně nutnou dobu přeparkují a úklid tak bude možné provést pořádně,“ doplnil Tomáš Martinček. Úklid ulic bude nejdříve prováděn v centru města, tedy v Děčíně I. a IV. Další velké čištění komunikací plánuje město v měsíci květnu. Společně s blokovým čištěním města probíhá také úklid chodníků a veřejných prostranství, na kterém se budou podílet i klienti veřejných služeb a pracovníci nově vznikajícího střediska městských služeb. Komunikace, které nejsou majetkem města, uklízí Ředitelství silnic a dálnic Chomutov nebo Správa a údržba silnic Ústeckého kraje nezávisle na blokovém čištění města.

Zdroj: Magistrát města Děčín