Rubriky
Zprávy

U Parolodě se preventivně staví protipovodňová stěna

Povodí Labe, s.p. staví protipovodňové stěny u Parolodě. Toto opatření je preventivní. Pokud by hladina více stoupla nebylo mi možné stěnu postavit. Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Silnice do Dolního Žlebu bude zaplavena

Podle odhadů by nejpozději v zítřejších ranních hodinách měla stoupnout hladina Labe na výšku 450 cm na vodočtu v Ústí nad Labem, což znamená, že bude zatopena silnice do Dolního Žlebu. Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Omezte vycházky do lesoparků a parků

Významným rizikem v důsledku vydatných srážek a povodňových stavů jsou svahové nestability a sesuvy. Z uvedeného důvodu Krizový štáb statutárního města Děčín upozorňuje obyvatele města, předškolní a školní zařízení, k omezení vycházek do lesoparků a parků, kde hrozí nejen sesuvy, ale i pád vzrostlých a na první pohled zcela zdravých stromů. Přívalové srážky mohou působit […]

Rubriky
Zprávy

Pomoct s úklidem přijela armáda

Od 12 hodin bude nasazeno několik vojáků na úklid zatopených domů na kraji města. Pokud potřebujete pomoct s úklidem bytové výstavby volejte na tel. linky 412 516 516, 412 593 182, 412 593 183. Tato pomoc je pro postižené obyvatele zdarma. Zdroj: Magistrát města Děčí

Rubriky
Zprávy

Zapůjčování vysoušečů občanům začne v pondělí 10. 6. 2013 na Magistrátu města Děčín

Zapůjčování vysoušečů občanům  začne v pondělí 10.06.2013 na Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí1775/5, Děčín IV. Provozní doba pro výdej vysoučešů: Pondělí až pátek 12:00 hod. – 17:00 hod. Sobota: 9:00 hod. – 12:00 hod. Neděle. 9:00 hod. – 12:00 hod. Vysoušeče budou přednostně zapůjčovány  občanům (fyzickým osobám nepodnikajícím) k vysušení bytových prostor. Množství jeden vysoušeč na jednu […]