Do vyhrocené situace na Starém Městě se vložilo vedení města

Nájemníci domů v Rakovnické ulici se cítí ohroženi postupem nového vlastníka a obracejí se hromadně na primátora města Jaroslava Hroudu s žádostmi o pomoc. Předmětem sporu jsou totiž nové nájemní smlouvy, se kterými nájemníci nesouhlasí a považují je za nemorální. Primátor proto svolal společné jednání všech zúčastněných stran. „Situace kolem domu v Rakovnické se mi […]

Upozornění na odstřel zásobníku sila v areálu firmy na Starém Městě

Ve čtvrtek 10. května bude v areálu firmy WEFA – Bohemia, spol. s r.o. na Starém Městě odstřelen železobetonový zásobník sila na pozemku p. p. č. 893 v k. ú. Děčín – Staré Město, a to v době mezi 12. až 14. hodinou. Patnáct minut před odstřelem budou vystřeleny dvě zelené světlice, následovat bude jedna […]

Vyplácení dávek na bydlení chce město omezit i v dalších lokalitách

Teprve několik týdnů platí opatření obecné povahy, které omezilo vyplácení některých dávek na bydlení ve dvou problematických objektech na území města. Tuto zákonnou možnost městům přinesla novela zákona o pomoci v hmotné nouzi a začala ji využívat řada měst, která se potýkají se zvýšenou imigrací obyvatel často závislých na sociální pomoci státu, nezaměstnaných a s […]

Nová kontaktní místa občanské poradny

Charitní sdružení Děčín oznamuje zřízení dvou nových kontaktních míst občanské poradny v Boleticích a na Starém Městě v rámci projektu „Pryč s dluhy“ reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007778 financovaném ESF. V občanské poradně vám v rámci odborného sociálního poradenství poradí v oblastech orientace v sociálních systémech a práva, a to například v oblasti bydlení, rodinných vztahů, pracovních otázek […]

Město zveřejňuje záměr prodat pozemek na Litoměřické ulici

Statutární město Děčín oznamuje, že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25.01.2018 zveřejnilo záměr města prodat pozemek p.č. 99 zast.pl. o výměře 380 m2 včetně objektu čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III, pozemek p.č. 98, ost.pl., o výměře 1981 m2 vše v k.ú. Děčín-Staré Město s tím, že může v budoucnu dojít k záboru části […]

Revitalizace Starého Města bude pokračovat

Projekt „4. část – Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město“ je pokračováním komplexní obnovy jednoho z nejproblémovějších městských sídlišť. Jeho hlavním cílem je zkvalitnění prostředí a oživení funkčnosti sídliště a to především prostřednictvím obnovy veřejných prostranství. Revitalizace proběhne v ulicích Březová a části ulice Přemyslova. Mimo to budou v revitalizovaném prostoru uloženy chráničky na […]

Občané Starého Města mohou žádat zvýhodněný úvěr na modernizaci bytových domů

Ministerstvo pro místní rozvoj již v lednu 2014 vyhlásilo výzvu pro zvýhodněný úvěr na rekonstrukce a modernizace bytových domů či výstavbu sociálního bydlení v programu JESSICA. Žádosti je možné podávat na MMR ČR až do 31.12.2015 nebo do vyčerpání alokace, která činí 600 milionů korun. Neočekávané vyčerpání finančních prostředků se ale možná stane skutečností. 3 […]

Město Děčín vyhlašuje výzvu k podání žádostí o dotaci

Statutární město Děčín vyhlašuje Výzvu č. 4 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město. Žádost o dotaci lze podat pouze na podporovanou aktivitu a) Revitalizace veřejných prostranství. Podrobnosti v příloze – vyzva_vc_prilohy.pdf Zdroj: Magistrát města Děčín

Skupina nadšenců opravila řopík v centru Děčína a zpřístupnila ho návštěvníkům

Kousek od Labe v centru Děčína u restaurace Kocanda nadšenci po několika letech vyhrabali a opravil bunkr lehkého opevnění, neboli řopík. Včera ho poprvé otevřeli návštěvníkům. „Bylo to v hrubé betonáži, byly tu kovové prvky. Musela se dodělat podlaha a některé stavební práce, jako byla omítka. Výdřeva taky chyběla, byla vytrhaná, protože se to nebude […]

Upozornění pro cestující

V pátek 4. 7. 2014 od 8:00 hod. bude zahájena nová objízdná trasa na Starém Městě z důvodu havárie kanalizačního řadu v ul. Zelená. Tato objízdná trasa bude platit do odvolání a linka č. 2 bude vedena ulicí Litoměřickou–Březovou v obou směrech. V průběhu této objízdné trasy budou všechny spoje linky č. 2 obsluhovat zastávku […]

Cestující pozor na objízdnou trasu na Starém Městě

V úterý 27. 5. 2014 od 8:00 hod. bude zahájena nová objízdná trasa na Starém Městě z důvodu havárie kanalizačního řadu v ul. Zelená. Tato objízdná trasa bude platit do pátku 30. 5. 2014 a linka č. 2 bude vedena ulicí Litoměřickou–Březovou. V průběhu této objízdné trasy budou všechny spoje linky č. 2 obsluhovat zastávku […]