Rubriky
Zprávy

Město zveřejňuje záměr prodat pozemek na Litoměřické ulici

Statutární město Děčín oznamuje, že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25.01.2018 zveřejnilo záměr města prodat pozemek p.č. 99 zast.pl. o výměře 380 m2 včetně objektu čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III, pozemek p.č. 98, ost.pl., o výměře 1981 m2 vše v k.ú. Děčín-Staré Město s tím, že může v budoucnu dojít k záboru části […]

Rubriky
Zprávy

Revitalizace Starého Města bude pokračovat

Projekt „4. část – Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město“ je pokračováním komplexní obnovy jednoho z nejproblémovějších městských sídlišť. Jeho hlavním cílem je zkvalitnění prostředí a oživení funkčnosti sídliště a to především prostřednictvím obnovy veřejných prostranství. Revitalizace proběhne v ulicích Březová a části ulice Přemyslova. Mimo to budou v revitalizovaném prostoru uloženy chráničky na […]

Rubriky
Zprávy

Občané Starého Města mohou žádat zvýhodněný úvěr na modernizaci bytových domů

Ministerstvo pro místní rozvoj již v lednu 2014 vyhlásilo výzvu pro zvýhodněný úvěr na rekonstrukce a modernizace bytových domů či výstavbu sociálního bydlení v programu JESSICA. Žádosti je možné podávat na MMR ČR až do 31.12.2015 nebo do vyčerpání alokace, která činí 600 milionů korun. Neočekávané vyčerpání finančních prostředků se ale možná stane skutečností. 3 […]

Rubriky
Zprávy

Město Děčín vyhlašuje výzvu k podání žádostí o dotaci

Statutární město Děčín vyhlašuje Výzvu č. 4 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město. Žádost o dotaci lze podat pouze na podporovanou aktivitu a) Revitalizace veřejných prostranství. Podrobnosti v příloze – vyzva_vc_prilohy.pdf Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Turisti Zprávy

Skupina nadšenců opravila řopík v centru Děčína a zpřístupnila ho návštěvníkům

Kousek od Labe v centru Děčína u restaurace Kocanda nadšenci po několika letech vyhrabali a opravil bunkr lehkého opevnění, neboli řopík. Včera ho poprvé otevřeli návštěvníkům. „Bylo to v hrubé betonáži, byly tu kovové prvky. Musela se dodělat podlaha a některé stavební práce, jako byla omítka. Výdřeva taky chyběla, byla vytrhaná, protože se to nebude […]