Mladí lidé z děčínských středních škol se zapojují do dobrovolnictví

V rámci projektu „Klíče pro život“oslovilo Dobrovolnické centrum Slunečnice, o.s. formou besed o dobrovolnictví studenty děčínských středních škol (Gymnázium, Evropská obchodní akademie, Střední zdravotnická škola). Hlavním cílem tohoto programu je nejen informování mladých lidí o dobrovolnické činnosti a jejím přínosu pro ně samotné i celou společnost, ale především uvědomění si celospolečenské odpovědnosti k sociálně slabším a získání […]

Slunečnice, o.s. prožila Andělské Vánoce již tento týden

Ve středu 7. 12. 2011 se podařilo ve Slunečnici, o.s. probudit ducha Vánoc firmě na zážitky – Dream Production, s.r.o. ve spolupráci s Ústeckým krajem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Moderátor Zdeněk Lukesle představil nejprve vánoční anděle Pimpulu a Bimbulu, kteří si s klienty Cesty do světa – Slunečnice, o.s. zazpívali, zasoutěžili a rozdali jim drobné dárky. V tomto […]

Pondělí ve znamení První pomoci a večera plný hudby a vystoupení!

V pondělí 28. 11. 2011 se v prostorách ČEZ SPORTCENTRA v Maroldově ulici strhl boj o vítězství již pátého ročníku Soutěže v 1. pomoci pro družstva a jednotlivce se zdravotním postižením z celého regionu, kterou již tradičně vyhlásilo občanské sdružení Cesta do světa – Slunečnice, o.s., ve spolupráci s dobrovolníky z Dobrovolnického centra – Slunečnice, […]

Nejdříve se strhne boj o vítězství, poté se bude slavit a tančit!

V pondělí 28.11.2011 se v prostorách ČEZ SPORTCENTRA v Maroldově ulici od 11:30 do 14:30 uskuteční již pátý ročník Soutěže v 1. pomoci pro družstva a jednotlivce se zdravotním postižením z celého regionu. Tuto soutěž již tradičně pořádá občanské sdružení Cesta do světa – Slunečnice, o.s. ve spolupráci s dobrovolníky z DCS – Slunečnice, o.s. […]

Slunečnice, o.s. se na jeden den zcela otevřela veřejnosti

Ve středu 21. 9. 2011  uspořádalo občanské sdružení Cesta do světa – Slunečnice, o.s. v rámci „Týdne pro duševní zdraví“ Den otevřených dveří. S návštěvníky se dveře netrhly a pomyslné počítadlo se zastavilo na počtu šedesát sedm. Každý návštěvník si mohl prohlédnout celý objekt, v němž Slunečnice, o.s. sídlí a dozvědět se důležité informace o organizaci. Nejmenší […]