Rubriky
Zprávy

Zápis dětí do matřeských škol proběhne v květnu

Zápis do mateřských škol se uskuteční v sobotu 19. května 2012 v době od 9 do 13 hodin ve všech mateřských školách ve městě. Ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol v Děčíně po dohodě s odborem školství a kultury Magistrátu města Děčín stanovují (podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, […]

Rubriky
Zprávy

Zápis dětí do MŠ Klostermannova

Ředitelka mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace po dohodě s odborem školství a kultury Magistrátu města Děčín stanovuje (podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění)termín pro ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V DĚČÍNĚ VI Termín pro podání žádosti o přijetí […]

Rubriky
Zprávy

Město rozšířilo kapacitu mateřských škol

Díky změnám, které navrhli ředitelé škol, došlo k rozšíření kapacity Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova. Nově tedy vzniknou místa pro děti předškolního věku. Přesunem školní družiny a odloučeného pracoviště domu dětí a mládeže získala Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova prostory a tím rozšířila svou kapacitu o další místa. „Je to první krok, který jsme učinili […]