Rubriky
Zprávy

Zápis dětí do MŠ Klostermannova

Ředitelka mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace po dohodě s odborem školství a kultury Magistrátu města Děčín stanovuje (podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění)termín pro
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V DĚČÍNĚ VI
Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je stanoven na den
úterý 20. září 2011 v době od 14 hodin do 17 hodin.
Zápis dětí bude probíhat v mateřské škole Děčín VI, Klostermannova 1474/11.

Do mateřské školy se přijímají děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, podle předem stanovených kritérií ředitelkou školy.

Rodiče (zákonní zástupci), kteří přijdou s dětmi k zápisu, s sebou přinesou: 
– občanský průkaz 
– vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
– rodný list dítěte
– cizinci předloží potvrzení o povolení k trvalému pobytu na dobu delší než 90 dnů

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout přímo v mateřské škole nebo na Magistrátu města Děčín, na odboru školství a kultury.

 
Mgr. Jaroslava Vatalová
ředitelka MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11, 
příspěvková organizace
Zdroj: Magistrát města Děčín