Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

Odbor ekonomický Magistrátu města Děčín upozorňuje na termín 2. splátky místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem za rok 2015, který je nejpozději do 30. listopadu t.r. Složenky na tuto splátku budou Českou poštou rozeslány v dostatečném předstihu před splatností poplatku. Poplatníci, kteří platí prostřednictvím SIPO, budou mít předpis poplatku zahrnut v rozpisu […]

Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 -2025

Odbor životního prostředí oznamuje zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 2025. MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor životního prostředí Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších […]

Anketa pomůže městu zjistit zájem o nádoby na bioodpad

Na město se v poslední době obrací mnoho lidí, kteří chtějí třídit bioodpad, ale nemají speciální nádobu. V současné době má takzvanou hnědou popelnici pouze asi čtvrtina občanů. Ostatní musejí odpad odvážet do sběrného dvora. Rádi bychom umožnili obyvatelům třídit a chovat se tak ekologicky. Prosím, pomozte nám zjistit poptávku po těchto nádobách a vyplňte […]

Vánoční stromky

Odhaduje se, že v České republice se každoročně spotřebuje víc jak jeden milion živých vánočních stromků. Středisko městských služeb vychází vstříc svým občanům a odvoz stromků provádí již od prvního pracovního týdne tohoto roku. Během prvních čtrnácti dnů ekologicky zklikvidovalo město Děčín necelých 2.000 ks vánočních stromků. Zdroj: sms.mmdecin.cz

Město objednalo mimořádné svozy odpadů

V období vánočních svátků se rychle plní nádoby na komunální odpad a separaci. Město letos stejně jo v minulých letech objednalo u Technických služeb Děčín a. s. mimořádné svozy. Kromě standartního svozu bude 25. a 27. 12. zajištěn mimořádný svoz na všech velkých sídlištích a v centrech města. Vyvážet se budou volně přístupné sběrné nádoby. […]