Výstava o světelném znečištění

České Švýcarsko, 18. 9. 2013 – Výstavu o světelném znečištění mohou návštěvníci v tomto a příštím měsíci shlédnout v krásnolipském Domě Českého Švýcarska. Zájemci se zde populární formou dozví množství faktů o této dosud podceňované, ovšem stále častěji diskutované problematice. Oblast národních parků České a Saské Švýcarsko se na první pohled jeví být v porovnání s […]

S očistou Kvádrbergu pomáhaly také děti, odpad rovnou třídily

Týden akcí ke Dni Země, který připadá na 22. dubna, zakončila v neděli 28. dubna děčínská Arnika úklidem lesoparku na Kvádrbergu i okolí. Akce „Příroda není smetiště – přidej se a sbírej“ byla určena především dětem. Za pomoc s úklidem parku na ně v závěru akce čekala výtvarná dílna, kde si mohly vyrobit vlastní hračku […]

Planeta Země je jediné místo, kde můžeme žít. Pojďme svůj domov trochu uklidit.

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. V poslední době byla několikrát vyslovena myšlenka, že by svátek bylo lépe posunout na letní slunovrat, protože by hezké počasí přilákalo […]

Povede dálniční přivaděč se stovkami kamionů skutečně centrem Děčína?

26. 3. 2013 zveřejnil Krajský úřad Ústeckého kraje informaci o oznámení zpracovaném s obsahem a rozsahem podle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. (o posuzování vlivů na životní prostředí) k záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“. Dokumenty byly k nahlédnutí do 15. 4. 2013 a do téhož dne bylo možné podávat […]