Rubriky
Zprávy

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov-Děčín východ“

V souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejňujeme informaci o zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii I – „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov-Děčín východ“. Veřejnost má právo nahlížet do dokumentace po telefonické domluvě – viz. přiložené PDF.

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín