Rubriky
Politika Zprávy

Budoucí vláda plánuje postavit jez na Labi i přes kritiku odborníků

PRAHA – Vládní koalice ANO s ČSSD v programovém prohlášení slibuje schválení Koncepce pro vodní dopravu, dokončení procesu EIA a zahájení územního řízení k realizaci plavebního stupně Děčín. Podle spolku Arnika tak předjímá výsledek nezávislého procesu, na který nemá ze zákona vliv. Ochránci přírody také dlouhodobě upozorňují, že jez na Labi zničí dosud zachovalou část Dolního Labe, které je zařazeno mezi nejvýznamnější lokality evropské přírody v rámci sítě Natura 2000.

„Pokud vláda plánuje, kdy hodnocení vlivu na životní prostředí dokončí, odporuje to samému principu hodnocení. Výsledek procesu EIA, ani jeho časový průběh nelze předjímat. Jedná se o nezávislé odborné posouzení, které vláda nemůže ovlivnit,” komentuje právnička Petra Humlíčková.

Důvodem výstavby jezu, která bude daňové poplatníky podle vlády stát asi pět miliard korun, má být zlepšení splavnosti Labe pro nákladní dopravu. Protože Celková koncepce pro Labe(1), kterou schválila německá vláda, nepočítá s výstavbou jezů potřebných pro splavnost na německé straně, nezlepší se podmínky ani na celém problematickém úseku mezi Ústím nad Labem a Drážďany(2).

Náklad mezi Českou republikou a Německem je možné už dnes bez problémů dopravovat po železnici, jejíž kapacita není zdaleka naplněna. V současné době se mezi Hamburkem a Českou republikou převáží až 80 % zboží po železnici, zbytek kamiony a pouze výjimečně po Labi. Podle německé vlády je trať využita ze 72 %. Pokud se náklad převážený na lodích a kamiony začne převážet po železnici, stoupne její zatížení o pouhé 2 %(3).

——————————————————-

(1) Celková koncepce pro Labe německé vlády:
www.gesamtkonzept-elbe.bund.de/Webs/GkElbe/DE/Informationen/Ergebnis/Ergebnis_node.html

(2)Otevřený dopis německé organizace BUND – Friends of the Earth Germany představitelům české vlády kritizující realizaci strategického posouzení vlivu na životní prostředí (SEA) bez předepsaného přeshraničního zapojení německých úřadů a veřejnosti: www.bund-sachsen.de/fileadmin/sachsen/PDFs/Pressemitteilungen/2017/171214_Tschechien_Beschwerde_SUP_fin_CZ.pdf

(3) Stanovisko německé organizace BUND – Friends of the Earth Germany k dokumentaci dopadů plavebního stupně Děčín na životní prostředí: www.bund-sachsen.de/fileadmin/sachsen/PDFs/Stellungnahmen/2016/160509_STN_BUND_SN_Staustufe_Decin.pdf

Zdroj: Tisková zpráva Arniky – programu Ochrana přírody ze dne 17. května 2018
Foto: aleso.cz