Rubriky
Firmy Zprávy

Zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Děčín

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako Úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro město Děčín, oznamuje zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Děčín. Návrh zadání Územního plánu Děčín bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po […]