Rubriky
Zprávy

Zasedání zastupitelstva města

INFORMACE o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín Magistrát města Děčín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, svolaného primátorem města panem Františkem Pelantem v souladu s § 92 odst. 1 a § 103 odst. […]