Rubriky
Turisti Zprávy

Začala hlavní turistická sezóna. Strážci Národního parku jsou tu nyní především pro návštěvníky

Tradičně nejvíce návštěvníků přivítá Národní park České Švýcarsko i jeho okolí během letních prázdnin. Přijíždějí sem za krásami národního parku i chráněných krajinných oblastí Labské pískovce či Lužické hory. Vysoká návštěvnost v letním období přináší i výzvy, které turistům často pomáhají zvládat pracovníci stráže přírody. V krátkém rozhovoru s vedoucím oddělení stráže přírody Pavlem Svobodou se dozvíte, co vše právě strážce obnáší.

Práci strážce přírody si lidé někdy představují trochu podobně, jako třeba práci policie. Jsou si tyto dvě profese podobné?

Vlastně spíše ne. Práce strážců přírody je velmi různorodá. Dohled nad chováním návštěvníků a dodržováním zákonů na ochranu přírody sem samozřejmě také patří. Mnohem více se ale věnujeme informování návštěvníků nejen o praktických věcech, ale také o tom, co v národním parku nebo chráněných krajinných oblastech chráníme. Kromě této osvěty umíme také pomoci návštěvníkům, kteří se z nějakého důvodu dostali do svízelné situace. A v neposlední řadě zajišťujeme také mnoho provozních věcí, které – dokud jsou v pořádku – návštěvníci třeba ani tolik nevnímají, protože se jeví být samozřejmé, že je v turistickém posezení čisto, že se po turistických stezkách dá dobře chodit nebo že jsou informační tabule dobře čitelné.

Kolik pracovníků stráže přírody vlastně správa parku má?

Od loňského roku došlu k navýšení počtu na 9 terénních pracovníků. Další pracovník se stará o údržbu turistické infrastruktury a nově máme i kolegu, který řeší přestupky ve správním řízení. Stále nám hodně pomáhají dobrovolní strážci, kterých máme zhruba dvě desítky. Počty by se mohly zdát celkem dostatečné, ale pokrýváme území o rozloze zhruba 350 čtverečních kilometrů.

Jak obecně hodnotíš návštěvníky Českého Švýcarska?

Převážná většina lidí se při návštěvě území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce chová k přírodě s respektem a dodržuje pravidla pobytu v chráněných územích, jejichž krásu přijeli objevovat. Bohužel se však jako strážci v terénu setkáváme i s řadou přestupků, které mohou přírodní hodnoty regionu dlouhodobě poškozovat.

Na co se teď v létě strážci zaměřují nejvíce?

V tomto období roku se věnujeme převážně návštěvníkům, poskytujeme informace a v případě potřeby i pomoc, kontrolujeme dodržování pravidel, průběžně sledujeme stav turistických stezek. Pokud jde o provozní věci, zajišťujeme průběžné opravy turistických zařízeních, úklidy podél turistických tras.

Jak to všechno zvládáte?

Z hlediska koordinace je to poměrně náročné, území národního parku i CHKO je členité a poměrně rozlehlé. Musíme dobře plánovat služby vlastní i dobrovolných strážců. Důležitá je pro nás dobrá mobilita, ale také kontakt s návštěvníky. Abychom se dostali všude, kde potřebujeme být, kombinujeme dopravu služebními auty s pěšími pochůzkami. Velkou část strážců jsme vybavili elektrokoly, ta jsme začali využívat zejména v turisticky exponovaných lokalitách, abychom se mezi návštěvníky nemuseli proplétat terénním autem.

Zmiňoval jsi, že se setkáváte s řadou přestupků. Které jsou nejčastější?

V letním období častěji řešíme porušování zákazu vjezdu motorovými vozidly na území NP a CHKO. Do této kategorie často patří i nocování v obytných vozech na zcela nevhodných místech. Setkáváme se ale i s jinými přestupky, jako je třeba pohyb v klidových územích mimo značené turistické trasy, kouření v lese, ilegální nocování nebo rozdělávání ohně.

Jaké je s nedisciplinovanými návštěvníky domluva?

Je to různé, některé stačí upozornit a věc je vyřešena. Jsou ale i takoví, kteří se pravidlům podřídit nechtějí. Proto i v tomto roce průběžně provádíme společné hlídky s pořádkovou i poříční policií a s obvodními odděleními Policie ČR. Během letních prázdnin je připraveno několik větších společných akcí, při kterých se budou smíšené hlídky pohybovat v terénu do pozdních nočních hodin. Akce jsou koordinovány i s kolegy z NP Saské Švýcarsko, těžištěm je především dodržování zákazu rozdělávání ohně a táboření.

Strážci parku jsou tu ovšem i pro zvídavé návštěvníky…

Pro návštěvníky, kteří se o národním parku i práci strážců chtějí dozvědět víc, jsme na letní prázdniny připravili hned několik pochůzek. Začínají na oblíbených výchozích místech v Mezní Louce, Jetřichovicích i Brtníkách tak, aby návštěvníci mohli využít i autobusových spojů. Náročnost trasy je obvykle střední, běžní návštěvníci by ji měli bez problémů zvládnout. Od strážce se účastníci dozví mnoho zajímavých věcí o místní krajině, přírodních hodnotách nebo místní historii, ale také o současném dění, ochraně přírody a činnosti strážců. Prostor je samozřejmě také pro zvídavé dotazy.

A závěrem, máš pro návštěvníky národního parku nějaké doporučení nebo dobrou radu, tip od „insidera“?

Ať už se vydáváte kamkoli, zkuste při plánování výletů využít místní hromadné dopravy. Ze zkušenosti vím, že je často mnohem zábavnější a svobodnější užít si krajinu bez nutnosti dělat okruh zpět k autu.  Objevíte tak možná méně navštěvovaná a o to kouzelnější místa místní krajiny. V hlavní sezóně je četnost spojů v regionu velkorysá, ušetříte si mnoho stresu spojených s řízením auta po úzkých silnicích nebo parkováním v oblasti nejnavštěvovanějších míst.

Děkuji za rozhovor!

Pavel Svoboda, vedoucí oddělení stráže přírody Správy NP České Švýcarsko.

Návštěvníci se mohou se strážci národního parku České Švýcarsko vydat do terénu v rámci akcí pro veřejnost, připravených již tradičně na letní část turistické sezóny. 

Zdroj: www.npcs.cz