Rubriky
Kultura Zprávy

O smrti aneb Nemusíme na to být sami

O smrti se v naší společnosti mluví velmi málo, přitom je nedílnou součástí života. Jak se připravit na odchod blízkého člověka a jak pomoci jemu i sobě?

Jaké služby můžete využít a kam se obrátit o pomoc a podporu? Co se děje s tělem a myslí umírajícího a co potřebuje?

Pozvání přijala MUDr. Irena Moudrá Wünschová, která působí na Onkologickém centru v Ústí n.L. a zakladatelka a ředitelka Domácího hospice sv. Terezie Mgr. Petra S. Meinlschmidtová.

Mgr. Petra Stanislava Meinlschmidtová je zakladatelka, ředitelka a zdravotní sestra Domácího hospice sv. Terezie, z. ú., která se věnuje mnoho let rozvoji hospicové péče v ČR. Žije v Braňanech u Mostu, kde je i zastupitelkou obce a je i držitelkou ceny Křesadlo v roce 2021. Její snahou je, aby se paliativní péče stala nedílnou součástí českého zdravotnického systému. V dětství jí zemřeli oba rodiče a v roce 2014 i bratr. Její životní příběh najdete knize Naděje na konci cesty.

MUDr. Irena Moudrá Wünschová je lékařka, která společně s Mgr. Meinlschmidtovou jezdí za pacienty, kteří jsou v závěru svého života, do jejich vlastního sociálního prostředí už více než 8 let.

Svoji osobní zkušenost s doprovázením blízkého člověka bude sdílet Kateřina Marešová.

14. března 2024 od 17 hodin v Městské knihovně Děčín