Rubriky
Zprávy

Děčín má zájem o 5G kamery, pořídit je chce z dotace

Děčín se chystá na výrazný krok vpřed směrem k modernizaci a rozšíření městského kamerového systému. Na posledním zasedání zastupitelstva byla jednomyslně schválena žádost o dotaci na pořízení 5G kamer a souvisejícího softwarového vybavení pro analýzu videozáznamů. Žádost o dotaci město podává v rámci výzvy s názvem „Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony“.

Celkové náklady na projekt se odhadují na téměř dvacet milionů korun. Pokud bude město úspěšné, dotace pokryje sto procent nákladů, město uhradí pouze daň z přidané hodnoty. Zastupitelé v rámci diskuse podpořili rozvoj kamerového systému s tím, že je nutné důkladně vyhodnotit stávající náklady na provoz městských kamer.

Pro městskou policii by v případě úspěchu projektové žádosti znamenalo pořízení nového softwarového vybavení a kamer výrazný technologický posun.

„Investice do 5G kamer a moderního softwaru představuje klíčový prvek v našem úsilí o bezpečnější město. Tato technologická změna umožní městské policii efektivnější práci, násobně rychlejší vyhodnocování záznamů, získávání kvalitnějšího důkazního materiálu a rovněž získávání potřebných dat, se kterými lze následně pracovat např. při plánování oprav, rekonstrukcí nebo změn dopravy. Výrazným prvkem bude i včasné varování v reálném čase, pokud kamera zaznamená nějakou mimořádnou událost,“ uvedl náměstek primátora Ondřej Smíšek (Náš Děčín), který podání žádosti inicioval.

Systém bude sestávat z až patnácti 5G kamer, strategicky umístěných na klíčových místech města. Zaměří se zejména na vjezdy a výjezdy z města a na lokality, kde městská policie eviduje častější stížnosti na narušování veřejného pořádku. Systém je navíc koncipován jako mobilní. Kamery tak lze s minimálními náklady přemisťovat na jiná zájmová místa.

Ředitel městské policie Marcel Horák doplnil, že zavedení postupné automatizace analýzy obrazu bylo v rámci pracovních skupin, které se zabývají bezpečností, dlouho diskutováno.

„Počítali jsme, že v horizontu několika málo let bude tato technologická změna nutností. Tak, jak je projekt koncipován, určitě povede ke zvýšení efektivity našich hlídek a k posílení pocitu bezpečí. Výbornou zprávou bude pořízení nových kamer pro Policii České republiky, která naše záznamy v hojné míře využívá,“ dodal ředitel Horák.

Zdroj: Magistrát města Děčín