Rubriky
Zprávy

Primátor Jiří Anděl: Investice musíme dobře připravovat

Starost o majetek, úklid, provoz města… To vše město financuje ze svého rozpočtu. Jak bude hospodařit letos, říká v rozhovoru primátor města Jiří Anděl (ANO).

Město má pro letošní rok řádně schválený rozpočet. Jak těžké ho bylo sestavit?
Rozpočet města je vždycky obtížné sestavit, ovšem rozpočet na tento rok byl opravdu hlavolam. Největší problém nám dělal odhad výše příjmů – vždyť konsolidační balíček, který má rozhodující dopad do výše daní a tím i do příjmů z rozpočtového určení daní, byl schválen až před koncem roku. Až na poslední chvíli se také ujasnilo, kolik peněz stát magistrátu pošle na přenesený výkon státní správy. Pracovalo se tedy s více variantami. Rozpočet musí být vyrovnaný ze zákona – Děčín má schválený rozpočet schodkový, který je vyrovnán z výsledků dobrého hospodaření města v minulých letech, případně možností využít schválený kontokorentní úvěr.

Město bude mít vyšší příjem díky zvýšení daně z nemovitosti, poplatku z pobytu a zvýšení poplatku za odpady. Přišlo o nějaké jiné příjmy?
Jistěže. Kdybychom si odmysleli změny související s konsolidačním balíčkem, rozpočtovali bychom příjmy rozpočtu minimálně o 100 až 130 milionů vyšší, a to bez navýšení daně z nemovitostí. Byl krácen náš podíl na daních z příjmu fyzických i právnických osob, snížil se také podíl na výběru DPH. Dopad balíčku je významný a po tlaku Svazu měst a obcí ČR byl zčásti vykompenzován ponecháním celého, byť zvýšeného, příjmu daně z nemovitého majetku nadále v rozpočtech obcí. Trochu nám pomohla i změna rozdělování výtěžků z hazardních her, se kterými jsme nepočítali vůbec, protože jsme herny a kasina ve městě zcela zakázali. Takže ve schváleném rozpočtu narostl vzhledem k těmto okolnostem předpoklad příjmů města aspoň o 6 milionů korun.

Velkou část rozpočtu města „spolknou“ provozní výdaje. Co je na provozu města nejnákladnější?
Děčín je co do rozlohy páté největší město v ČR, přičemž počtem obyvatel, který postupně klesá, zaujímáme až 21. místo. Kvůli tomu se nám snižují příjmy, ale máme vysoké výdaje na provoz a služby ve městě. Jen služby dopravního podniku s takovým počtem a délkou linek jednotlivých spojů stojí město 105 milionů korun. Řešení sociální problematiky skoro 45 milionů, městská policie více než sedmdesát milionů korun. Jsme město bohaté na majetek, o který je však třeba se starat, takže na tento rok je například naplánováno vynaložit 5 milionů na opravy bytového fondu, 20 milionů na majetek zapůjčený školám, 8 milionů na sportoviště a třeba na rozsáhlou opravu Růžové zahrady a Dlouhé jízdy na zámku půjde letos 50 milionů. Na opravy komunikací a veřejných prostranství je rozpočtováno na tenhle rok také padesát milionů, úklid a udržování sjízdnosti ulic a schůdnosti chodníků bude stát 25 milionů, údržba zeleně ve městě včetně sekání trávy také 25 milionů. Svážení, třídění, likvidace a ukládání odpadů bude skoro za 88 milionů. Financujeme mzdy zaměstnanců magistrátu, pracovníků Střediska městských služeb, energie na sportovištích, přispíváme na provoz škol, školek, Centra sociálních služeb, divadla a kina, ZOO, zámku, aquaparku, jednotek hasičů, psího útulku a dalších. Podporujeme cestovní ruch a propagaci města, kulturní a sportovní akce a činnosti, volný čas, vzdělávání… Tohle všechno jsou provozní výdaje a není to samozřejmě úplný výčet. Pak tu máme ještě výdaje investiční, tedy na pořízení majetku koupí, novou výstavbou, zásadní přestavbou…

O rozpočtu města se vždy vedou debaty. Jednou z výtek je, že město neumí peníze proinvestovat. Proč?
Investice je třeba mít velmi dobře připravené – to znamená mít dobrý projekt, mít pozemek či objekt, mít platné územní rozhodnutí a stavební povolení. Je třeba vybrat veřejnou soutěží podle zákona a vnitřních předpisů dodavatele zakázky, mít finanční krytí, což u některých projektů znamená mít například vyřízené dotace z vyšších rozpočtů. Každá z těchto věcí se může zadrhnout, opozdit, zkomplikovat. Když se k tomu přidají potíže s výstavbou samotnou, nestihnou se původně předpokládané termíny, tak peníze, které měly odejít úhradou faktur za hotové dílo či jeho část, zůstanou na účtu města. Nárokovány jsou až po dokončení, což může být ovšem v dalším kalendářním roce, už z dalšího rozpočtu. Snažíme se o zlepšení přípravy staveb, o reálné harmonogramy výstavby, ale výsledky se dostavují jen zvolna.

Jaká je rozpočtová rezerva města a kolik peněz zapojíme do letošního roku z loňského přebytku?
Rozpočtová rezerva města byla schválena ve výši jednoho milionu, což je ale dostatečný polštář do doby, kdy bude schválený rozpočet posílený o část prostředků, které nebyly využity v roce 2023 a které převyšují 150 milionů. Tyto prostředky byly zapojeny už v prosinci 2023 do rozpočtu 2024. Na účtech tedy po silvestrovské půlnoci zůstalo městu volných ještě dalších více než 160 milionů korun. Z nich přímo do rozpočtu na konkrétní využití plánujeme zapojit cca 120 milionů, zbývající částka by měla být zaparkována v rozpočtové rezervě. Ke schválení tohoto by mohlo dojít na únorovém zasedání zastupitelstva města.

Jaká je aktuální výše dluhu města?
Nesplacený zůstatek investičního úvěru z roku 2021 činil k závěru roku 2023 necelých 90 milionů korun (splácíme ročně 30 milionů), na účtech však máme zůstatky hotovosti tuto částku násobně převyšující. Takže třeba pokud by zastupitelé rozhodli o splacení úvěru, dokážeme celý dluh srovnat i naráz. K tomu máme smluvně povoleno v případě potřeby jít na účtu do debetu, což zatím není třeba.

Jaké investice jsou v plánu pro letošní rok?
V letošním roce bude dokončen a uveden do provozu domov pro seniory v Křešicích. Je nejvyšší čas, neboť po poměrně zásadní opravě volá domov důchodců na Kamenické ulici. Pokračuje výstavba splaškové kanalizace v Oldřichově. Začne další etapa revitalizace Podmokel. Už jsem zmínil kompletní obnovu zámecké Dlouhé jízdy a Růžové zahrady, půlka letos, druhá část příští rok. Zahájíme, doufám, stavbu parkovacího domu na Kamenické ulici. Začne rekonstrukce školního areálu v Boleticích. Vyměníme podstatnou část veřejného osvětlení za úsporné, výměna světel čeká také školy a sportoviště. Budou pokračovat investice a opravy v ZOO. Nadále budeme obnovovat a doplňovat výstroj, výzbroj a techniku ve všech jednotkách dobrovolných hasičů a v městské policii. Měla by skončit rekonstrukce Společenského domu Střelnice, začít má výměna vzduchotechniky ve sportovní hale Armex v Maroldově ulici… Nelze tady vyjmenovat všechno, plánů je hodně, ale rozpočet dovede pracovat jen s penězi, které jsou k dispozici. Naštěstí je máme.

Zdroj: Magistrát města Děčín