Rubriky
Zprávy

Primátor Děčína Jiří Anděl: Prioritou města je dobré hospodaření

Město má za sebou rok od posledních komunálních voleb. O tom, co se v uplynulém roce událo, o aktuální situaci v Děčíně i plánech do budoucna, jsme si povídali s primátorem města Jiřím Andělem (ANO).

Zhruba před rokem jste se stal znovu primátorem. Jak vnímáte ten uplynulý rok?
Byl to rok nabitý událostmi, rok změn nejen ve světě a v celostátní politice, ale samozřejmě i ve městě Děčíně. První povolební rok je pokaždé ve znamení očekávání, co se změní k lepšímu, co k horšímu. Tenhle rok se dá rozdělit na dvě části. První z nich je povolební koaliční spolupráce na půdorysu ANO a SPD, tedy vítěze voleb s druhým na pásce, která vydržela půl roku. Kvůli rozkolům přímo v subjektech koaliční spolupráce bylo stále složitější nalézat konsenzus v důležitých otázkách, a tak bylo třeba posunout se k větší jistotě. Druhou částí, která funguje již půl roku, je spolupráce mezi Naším Děčínem (ve volbách na 4. místě), Volbou pro Děčín (3. místo) a ANO. Početně vychází tento model s daleko větší jistotou a mám z dosavadní spolupráce dobrý pocit. Jedeme stejným směrem, máme obdobné priority a snažíme se všichni dělat slušnou politiku.

Co pro vás bylo během toho roku nejtěžší?
Smířit se s tím, že ačkoliv by nám všem mělo jít o to, aby město fungovalo, aby se posouvalo kupředu a dobře hospodařilo, jsou mezi zastupiteli stále hluboké příkopy a až nesmyslně nesmiřitelné postoje k řešeným otázkám. Mrzí mě, že se kolem všeho v Děčíně dělá příběh o zlých úmyslech, neschopnosti vedení města či aparátu magistrátu, či dokonce o smyslu jakéhokoli rozhodnutí. Děčín je příliš malý na to, aby se zde muselo za každou cenu politikařit. Bere to energii, čas i motivaci k další práci pro naši společnost.

Jaké jsou priority současné koalice do konce volebního období?
Jsou dány průnikem volebních programů zúčastněných subjektů. V první řadě je to udržitelné rozpočtové financování chodu města, tedy dobré hospodaření. Důležitá je transparentnost v rozhodování – nejen ve veřejných zakázkách, ale i v důvodech přijímaných rozhodnutí a usnesení. Chceme dosáhnout vyšší míry spolurozhodování občanské veřejnosti, zvýšení jejího vlivu na další rozvoj města. K tomu slouží komise rady města, osadní výbory v některých částech města, účast odborníků v pracovních skupinách. Nad to se chceme setkávat s občany na besedách a debatách, pokračuje participativní rozpočet. Probíhají společná jednání s představiteli Okresní hospodářské komory o podpoře zaměstnanosti ve městě, s představiteli kraje, základních, středních škol i ČVUT o rozvoji vzdělávání a kvalifikace. Stejně tak na široké platformě řešíme oblast zdravotnictví a sociálních věcí. Další věcí je energetika, pokračujeme v zavádění opatření a úprav k šetření energií, ať už zateplováním, modernizací technologií, výměnou osvětlení a spotřebičů nebo zavedením fotovoltaiky a podporou obnovitelných zdrojů energie a jejich společného využívání. Nadále probíhají opravy a údržbové práce na městském majetku – tedy na komunikacích, budovách včetně sportovišť, veřejných prostranstvích. Kromě revitalizace částí města a sídlišť jsme se například pustili do kompletní opravy Růžové zahrady a Dlouhé jízdy děčínského zámku. Ze stavebních investic chci vypíchnout výstavbu parkovacího domu, lávky pro pěší, cyklisty a vozíčkáře přes Labe na železničním mostě, nevzdáváme ani snahu o výstavbu víceúčelové sportovní haly… Není to samozřejmě všechno, ale nechci zde dělat úplný výčet.

Rozhodnutí o investicích jsou limitována financemi. Jak je na tom město v současné době a jak vypadá výhled?
Město je finančně zdravé, má vytvořeny rezervy pro případ zhoršení rozpočtových příjmů. Peníze však nejsou bezedné, proto jsme sáhli i k možnosti využít úvěrů na strategické záměry města – prioritně na opatření vedoucí k úsporám, ale i na akce, které město zatraktivní pro život i pro návštěvníky. Právě vrcholí příprava rozpočtu na příští rok, nechceme zastavit investiční aktivity, dokud na ně zbývají peníze a dokud běží podpůrné dotační programy. Snažíme se uspořit, kde to jde, roky 2024 a 2025 však rozhodně nebudou po finanční stránce jednoduché. Přesto jsem přesvědčen, že se nám tyto „hubenější časy“ podaří zdárně překonat.

Roky se mluví o stavbě nové sportovní haly. Jaká je aktuální situace?
Máte pravdu, je to už takový seriál, ale věc naráží zejména na výběr vhodné lokality pro výstavbu. Zatím všechna místa, která připadala v úvahu, vždycky představovala nějakou obtížně překonatelnou potíž, která buď ono místo diskvalifikovala úplně, nebo její řešení představovalo neadekvátní finanční výdaje. Stále jsme ale přesvědčeni, že město takovéto kryté sportoviště mít má a věřím, že se do konce volebního období dočkám zahájení prací na výstavbě nové haly.

Po letech se podařilo přesunout jednání ZM do opraveného sálu budovy A6. Jak jste s tímto sálem spokojený a jaké jsou s ním další plány?
Zmrtvýchvstání celého objektu bývalé knihovny a banky je počinem, na který jsem pyšný. Magistrát má nejen moderní kancelářské prostory a pracoviště odboru sociálních věcí, ale krásnou obřadní síň z bývalé bankovní haly a nakonec město získalo krásný víceúčelový sál s bezbariérovým přístupem, zázemím i vynikající akustikou. Moc se mi líbí právě jeho univerzálnost – probíhají zde hudební vystoupení, slavnostní setkání, besedy, zasedání zastupitelstva města, porady, jednání jiných orgánů a institucí. Chystáme zde výstavu výsledků výtvarné soutěže na doplnění kašny o nové sousoší… Chceme zkrátka, aby se tento sál stal nedílnou součástí života Podmokel.

Poslední dobou se hodně mluví o bezpečnosti. Jak vnímáte bezpečnostní situaci ve městě?
Město nadále vnímám jako bezpečné místo k životu. Nelze samozřejmě zavírat oči nad narůstající agresivitou, bezohledností a netolerancí některých skupin občanů. Je mi líto, že tyto jevy se rozrůstají také mezi mládeží a dokonce žáky škol. Děláme ve spolupráci s Policií České republiky, městskou policií a dalšími orgány a organizacemi celou řadu opatření, abychom zlepšili vnímání města veřejností v tomto směru. Přispíváme na preventivní programy, podporujeme sport, kulturu a aktivní trávení volného času, působíme i represivně. Snad toto úsilí přinese výsledky.

Co je podle vás největší problém našeho města?
Nepodařilo se zatím zastavit úbytek trvale bydlících obyvatel města. Tím se zhoršuje i věková, vzdělanostní a sociální struktura lidí zde žijících, a to má dopady jednak na vnímání Děčína veřejností, na rozpočet města, ale i na další perspektivu. Musíme tedy podporovat kvalitu života ve městě, služby zdravotnictví, školství, podnikání, ale také zázemí pro seniory. Je třeba zdůrazňovat přednosti a atraktivnosti, a tak vypíchnout důvody, proč v Děčíně bydlet, pracovat, vychovávat děti, prožít aktivní stáří, ale také proč zde strávit dovolenou, vyjet si sem na výlet, za zábavou.

Blíží se adventní období. Na co se nejvíce těšíte?
Těším se na rodinná setkání, na kulturní akce, kterých jsme na letošní adventní čas připravili celou řadu. Těším se na pár okamžiků pohody a doufám, že nám aspoň tento čas nebudou kazit zprávy o dalších válkách, terorismu, vandalství, požárech či nějaké zhoršené epidemické situaci. Těším se, že si najdeme čas, abychom vyjádřili poděkování našim blízkým za jejich lásku, podporu a přízeň, abychom jim mohli zopakovat, jak je máme rádi a jak jsou pro nás důležití. A těším se, že se potkáme ve vánočně vyzdobeném a naladěném Děčíně.

Zdroj: Magistrát města Děčín