Rubriky
Zprávy

Aquapark se brání agresorům

Vyjádření náměstkyně primátora Anny Lehké k chování některých návštěvníků Aquaparku Děčín a přijatým opatřením: „V uplynulých dnech jsme zaznamenali stoupající agresi jednotlivců spojenou s nevhodným až vulgárním chováním vůči zaměstnancům i návštěvníkům areálu městského koupaliště Aquapark Děčín včetně porušování návštěvního řádu. Město jako zřizovatel a provozovatel tohoto zařízení se rozhodlo pro opatření, která by měla nastalou situaci zmírnit.

Samotná příspěvková organizace si najme bezpečnostní agenturu, která bude dohlížet na bezproblémový pobyt návštěvníků, město během víkendů posílí o hlídku strážníků MP. Porušení Návštěvního řádu Aquaparku Děčín může být kvalifikováno jako přestupek v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., za který může být uložena finanční pokuta až do výše 10 000 Kč. Spolu se správním trestem město využije dalšího zákonného institutu, a to dle § 52, dle zákona „o přestupcích“, tzv. Omezující opatření. Omezující opatření v tomto případě bude mít podobu zákazu vstupu do areálu Aquaparku Děčín.

Omezení může být vydáno na dobu až jednoho roku. V návaznosti na šířící se informace o úlevách na vstupném pro konkrétní osoby (kromě přímo vyjmenovaných osob v ceníku) či národnost zdůrazňujeme, že vstupné se řídí pouze vydaným ceníkem Aquaparku Děčín.“

Anna Lehká, náměstkyně primátora

Pozn. Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
§ 52, odst. 1
Omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají sportovní, kulturní a jiné společenské akce, popřípadě v povinnosti zdržet se styku s určitou osobou nebo vymezeným okruhem osob nebo povinnosti podrobit se vhodnému programu pro zvládání agrese nebo násilného chování.

Zdroj: Magistrát města Děčín