Rubriky
Dětem Zprávy

Dětské hřiště pod Kvádrberkem je hotové

Dětské hřiště pod Kvádrberkem již oficiálně slouží malým návštěvníkům. Nechybí zde nové herní prvky, skluzavka, houpačky či pískoviště a je kompletně oplocené.

Otevřeno a symbolicky předáno bylo poslední květnový den dětem z Mateřské školy Tylova. Děti zde vyzkoušely nové prolézačky, skluzavku a další atrakce a zasoutěžily si o drobné dárky.

Dětské hřiště přímo sousedí s Děčínským tunelem, který byl od konce roku 2021 rekonstruován v rámci stavby s názvem Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo). Investorem stavby byla Správa železnic a zhotovitelem společnost STRABAG Rail a.s. Hřiště bylo po dobu stavby dočasně zrušené. Po dokončení všech stavebních objektů, provozních souborů stavby a proběhlých kolaudačních řízeních bylo hřiště zcela nově vybudované. Herní prvky z původního hřiště nechalo město opravit, část z nich umístilo na hřiště do Želenic v ulici Školní a další použilo na vybudování malého hřiště na Lesné.

Zdroj: Magistrát města Děčín