Rubriky
Zprávy

Zimní údržba chodníků a vozovek v našem městě

Město Děčín udržuje v zimním období místní komunikace v souladu s Plánem zimním údržby. Veškeré podněty či dotazy týkající se úpravy pochozího stavu chodníků způsobené povětrnostními podmínkami směřujte na dispečera Střediska městských služeb na tel. +420 771 224 402, e-mail: dispecink.sms@mmdecin.cz, připomínky k úklidu vozovek je možné volat na telefonní linky dispečera (TSD): 412 557 046, 412 557 030.

Cílem plánu ZÚ je zabezpečit vlastní výkon ZÚ na území statutárního města Děčín, a to zejména odstranit nebo alespoň zmírnit závady ve sjízdnosti či schůdnosti komunikací. O chodníky se stará Středisko městských služeb, o vozovky Technické služby Děčín, a.s.

Lhůty pro odstranění či zmírnění těchto závad, způsobených zimními klimatickými a povětrnostními podmínkami, jsou uvedeny v Plánu ZÚ.

Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Plán zimní údržby najdete ZDE. 

Zdroj: Magistrát města Děčín