Rubriky
Zprávy

Výsledky dopravně bezpečnostní akce

Také na Děčínsku probíhala ve dnech od 26. října do 2. listopadu 2022 celorepubliková dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování pravidel silničního provozu. Policisté se zaměřili na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu, především pak na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během ní, na kontrolu technického stavu vozidel a na dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou.

Během akce policisté zkontrolovali 31 vozidel a zjistili celkem 19 dopravních přestupků, 17 přestupků vyřešili na místě uložením blokových pokut v celkové výši 13 200 korun. Závažnějším jednáním 2 řidičů se bude dále ve správním řízení zabývat příslušný úřad.

Jedním z nejčastějších prohřešků bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti, kterého se dopustilo 11 přestupců, 4 vozidla se nacházela v nevyhovujícím technickém stavu, jeden řidič usedl za volant bez řidičského průkazu. Během dopravně bezpečnostní akce policisté lustrací zjistili jednu osobou v celostátním pátrání. Potěšující zprávou jistě je, že za volant vozidla neusedl žádný řidič posilněný alkoholickými nápoji.

Děčín 4. listopadu 2022
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje